Bölüm 128

Ne mutlu RAB'den korkana, O'nun yolunda yürüyene!
2 Emeğinin ürününü yiyeceksin, Mutlu ve başarılı olacaksın.
3 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.
4 İşte RAB'den korkan kişi Böyle kutsanacak.
5 RAB seni Siyon'dan kutsasın! Yeruşalim'in gönencini göresin, Bütün yaşamın boyunca!
6 Çocuklarının çocuklarını göresin! İsrail'e esenlik olsun!