Bölüm 67

Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. *
2 Öyle ki, yeryüzünde yolun, Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.
3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün halklar sana şükretsin!
4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın, Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.
5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün halklar sana şükretsin!
6 Toprak ürününü verdi, Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.
7 Tanrı bize bolluk versin, Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun! Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi