0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 30

1 Dàwèi大卫zàixiàndiàn殿deshíhòu的时候zuòzhèshīgē诗歌。)Yēhéhuá耶和华ayàozūnchóngyīnwèi因为céngtíbá提拔jiàochóuxiàngkuāyào夸耀
2 Yēhéhuá耶和华wǒde我的shénacéngqiúyīzhì医治le
3 Yēhéhuá耶和华acéngwǒde我的línghún灵魂cóngyīnjiānjiùshànglái上来shǐ使cúnhuóbùzhìyú不至于xiàkēng
4 Yēhéhuá耶和华deshèngmínnǐmen你们yàogēsòng歌颂chēngzàn称赞niàndeshèngmíng
5 Yīnwèi因为tāde他的bùguò不过shìzhuǎnyǎn转眼zhījiān之间Tāde他的ēndiǎn恩典nǎishì乃是yīshēng一生zhījiǔ宿suīrán虽然yǒukūqì哭泣zǎochén早晨biàn便huānhū欢呼
6 Zhìyú至于fánshìPíngshùn平顺biàn便shuōyǒngbùdòngyáo不动摇
7 Yēhéhuá耶和华acéngshīēnjiàowǒde我的Jiāngshān江山wěnyǎnlemiànjiùjīnghuáng
8 Yēhéhuá耶和华acéngqiúgàoxiàngYēhéhuá耶和华kěnqiú恳求shuō
9 bèihàiliúxuè流血xiàdàokēngzhōngyǒushénme什么yìchu益处nechéntǔ尘土néngchēngzàn称赞chuánshuō传说dechéngshí诚实ma
10 Yēhéhuá耶和华aqiúyīngyǔnliánYēhéhuá耶和华aqiúbāngzhù帮助
11 jiāngwǒde我的āibiànwéitiàowǔ跳舞jiāngwǒde我的tuōgěishàngyuè
12 Hǎojiàowǒde我的língyuánwénzuòróngyào荣耀gēsòng歌颂bìngbù并不zhùshēngYēhéhuá耶和华wǒde我的shénayàochēngxièzhídào直到yǒngyuǎn永远