0:00
0:00

глава 97

(По слав. 96).

Господ царува; нека се радва земята; Нека се веселят множеството острови.
2 Облак и мрак са около Него; Правда и съд са основа на престола Му.
3 Огън отива пред Него. И изгаря противниците Му отвред.
4 Светкавиците Му осветляват вселената; Земята вижда и трепери.
5 Планините се топят като восък от присъствието Господно; От присъствието на Господа на цялата земя.
6 Небесата възвестяват правдата Му; И всичките племена виждат славата Му
7 Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли, Които се хвалят с кумирите; Поклонете се, Нему всички богове.
8 Чу Сион и се развесели, И Юдовите дъщери се зарадваха, Поради Твоите съдби, Господи.
9 Защото Ти, Господи, си височайши над цялата земя, Превъзвишен си над всичките богове.
10 Вие, които любите Господа мразите злото; Той пази душите на светиите Си, Избавя ги от ръката на нечестивите.
11 Виделина се сее за праведния, И веселие за ония, които са с прави сърца.
12 Веселете се в Господа, вие праведни, И възхвалявайте спомена на Неговата светост.