0:00
0:00

глава 112

(По слав. 111). По еврейски азбучен псалом.

Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа, Който много се възхищава от заповедите Му.
2 Потомството му ще бъде силно на земята; Родът на праведните ще се благослови.
3 Изобилие и богатство ще има в дома му; И правдата му ще трае до века.
4 Виделина изгрява в тъмнината за праведните; Той е благ, и милостив, и праведен.
5 Блазе на човека, който показва милост и дава на заем; Ще поддържа делото си в съда.
6 Наистина никога няма да се поклати; Праведният е вечен паметник.
7 От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.
8 Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види повалянето на неприятелите си.
9 Разпръсна, даде на сиромасите; Правдата му трае до века; Рогът му ще се издигне на почит.
10 Нечестивият ще види това и ще се наскърби, Ще поскърца със зъби, и ще се стопи; Желаното от нечестивите ще погине.