0:00
0:00

глава 114

(По слав. 113).

Когато излезе Израил из Египет, Якововият дом из люде другоезични,
2 Юда стана светилище на Бога, Израил Негово владение.
3 Морето видя и побягна; Иордан се възвърна назад;
4 Планините се разиграха като овни, Хълмовете като агнета.
5 Що ти стана, море, та си побягнало? На тебе Иордане, та си се върнал назад?
6 На вас планини, та се разиграхте като овни? На вас хълмове - като агнета?
7 Трепери, земьо, от присъствието Господно, От присъствието на Якововия Бог,
8 Който превърна канарата във воден поток, Кременливия камък във воден извор.