0:00
0:00

глава 100

(По слав. 99). Хвалебен псалом.

Възкликнете на Господа, всички земи.
2 Служете Господу с веселие; Дойдете пред Него с радост.
3 Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде сме и овце на пасбището Му.
4 Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.
5 Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.