0:00
0:00

глава 120

(По слав. 119). Песен на възкачванията.

В бедствието си извиках към Господа; И Той ме послуша.
2 Господи, избави душата ми от лъжливи устни. И от измамлив език
3 Какво Ти дава или какво Ти притуря Измамливият език? -
4 Изострените стрели на силен мъж, С въглища от смрика.
5 Горко ми, защото странствувам в Мосох, Живея в Кидарските шатри!
6 Дълго време живя душата ми С ония, които мразят мир.
7 Аз съм за мир; но когато говоря, Те са за бой.