0:00
0:00

глава 75

(По слав. 74). Асафово поучение.

Боже, защо си ни отхвърлил за винаги?
2 Когато уловя определеното време Аз ще съдя с правота.
3 Ако и да се разтопи земята с всичките й жители, Аз закрепявам стълбовете й. (Села).
4 Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно, И на нечестивите: Не издигайте рог;
5 Не дигайте високо рога си, Не говорете с корав врат.
6 Защото нито от изток, нито от запад, Нито от планинската пустиня иде съд;
7 Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.
8 Защото в ръката на Господа има чаша, и виното се пени; Тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива; И даже дрождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.
9 А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог, Нему ще пея хваления.
10 И ще отсека всичките рогове на нечестивите; А роговете на праведните ще се издигнат.