0:00
0:00

глава 113

(По слав. 112).

Алилуия. Хвалете слуги Господни, Хвалете името Господно.
2 Да бъде името Господно благословено От сега и до века.
3 От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление.
4 Господ е високо над всичките народи; Неговата слава е над небесата.
5 Кой е като Иеова нашия Бог, Който, макар седалището Му и да е на високо,
6 Пак се снизхождава да преглежда Небето и земята,
7 Въздига сиромаха от пръстта. И възвишава немотния от бунището,
8 За да го тури да седне с първенци, Да! с първенците на людете Му, -
9 Който настанява в дома бездетната, И я прави весела майка на деца. Алилуия.