0:00
0:00

глава 126

(По слав. 125). Песен на възкачванията.

Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, Ние бяхме като ония, които сънуват.
2 Тогава се изпълниха устата ни със смях И езикът ни с пеене; Тогава казаха между народите: Велики неща извърши за тях Господ.
3 Господ извърши велики неща за нас, От които се изпълниха с радост.
4 Върни, Господи, пленниците ни Като потоците в южните страни.
5 Ония, които сеят със сълзи, С радост ще пожънат.
6 Оня, който излиза с плач, Когато носи мярата семе, Той непременно с радост ще се върне Носейки снопите си.