0:00
0:00

глава 64

(По слав. 63).

За първия певец. Давидов псалом. Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля.
2 Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците,
3 Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели,
4 За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят.
5 Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види?
6 Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.
7 Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени.
8 Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава.
9 И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му.
10 Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце.