0:00
0:00

глава 79

(По слав. 78). Асафов псалом.

Боже, народите дойдоха в наследството Ти, Оскверниха светия Твой храм, Обърнаха Ерусалим на развалини,
2 Мъртвите тела на слугите Ти дадоха за ястие на небесните птици, Месата на светиите Ти на земните зверове,
3 Проляха кръвта им като вода около Ерусалим; И нямаше кой да ги погребва.
4 Станахме за укор пред съседите си, Присмех и поругание пред околните си.
5 До кога, Господи? Ще се гневиш ли винаги? Ще гори ли като огън ревността Ти?
6 Излей гнева Си на народите, които не Те познават, И на царствата, които не призовават името Ти;
7 Защото изпоядоха Якова, И пасбищата му запустяха.
8 Не спомняй против нас беззаконията на прадедите ни Дано ни предварят скоро Твоите благи милости, Защото станахме много окаяни.
9 Помогни ни, Боже Спасителю наш, заради славата на Твоето име; Избави ни и очисти греховете ни, заради името Си.
10 Защо да рекат народите: Где е техният Бог? Нека се знае, пред очите ни, между народите Възмездието за пролятата кръв на слугите Ти.
11 Нека дойде пред Тебе въздишането на затворниците; Според великата Твоя сила опази осъдените на смърт {Еврейски: Според великата Твоя мишца опази чадата на смъртта.};
12 И възвърни седмократно в пазухата на съседите ни Укора, с който укориха Тебе, Господи.
13 Така ние, Твоите люде и овцете на пасбището Ти, Ще те славословим до века, Из род в род ще разгласяме Твоята хвала.