0:00
0:00

глава 47

(По слав. 46). За първия певец, псалом на Кореевите синове.

Ръкопляскайте, всички племена, Викнете към Бога с глас на тържество.
2 Защото Господ Всевишен е страшен, Велик цар е над цялата земя.
3 Покори племена под нас, И народи под нозете ни.
4 Избра за нас наследството ни, Превъзходната земя на Якова, когото възлюби. (Села).
5 Възлезе Бог с възклицание Господ с тръбен глас.
6 Пейте на Бога, пейте; Пейте на нашия цар, пейте.
7 Защото Бог е цар на цялата земя; Пейте с разбиране.
8 Бог царува над народите; Бог седи на светия Си престол.
9 Началниците на племената се събраха, За да станат люде на Бога Авраамов; Защото земните защитници принадлежат Богу, Който е превъзвишен.