0:00
0:00

глава 87

(По слав. 86). Псалом, песен за Кореевите потомци.

Основания Си на светите хълмове град,
2 Да! портите на Сиона, Господ обича Повече от всичките Яковови заселища.
3 Славни неща се говорят за тебе, Граде Божий. (Села).
4 Ще спомена Египет и Вавилон. Като от ония, които ме познават. Ето филистимската земя и Тир, с Етиопия: Тоя народ, ще кажа, се е родил там;
5 Да! за Сион ще се рече: Тоя и оня са се родили в него, И сам Всевишният ще го утвърди.
6 Когато Господ запише племената, ще счете, Че това и онова племе се е родило там. (Села).
7 Както певците, тъй и свирачите ще казват: Всичките ми извори са в Тебе.