0:00
0:00

глава 147

(По слав. 146).

Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, Защото е приятно, и хвалението е прилично.
2 Господ гради Ерусалим, Събира Израилевите заточеници.
3 Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им.
4 Изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име.
5 Велик е нашият Господ, и голяма е силата Му; Разумът Му е безпределен.
6 Господ укрепява кротките, А нечестивите унижава до земята.
7 Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.
8 Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините;
9 Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат.
10 Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете.
11 Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. (По слав. 147).
12 (1)Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;
13 (2)Защото Той закрепява лостовете на твоите порти, Благославя чадата ти всред тебе.
14 (3)Установява мир в твоите предели, Насища те с най-изрядната пшеница.
15 (4)Изпраща заповедта Си по земята; Словото Му тича много бърже;
16 (5)Дава сняг като вълна, Разпръсква сланата като пепел,
17 (6)Хвърля леда си като уломъци: Пред мраза Му кой може устоя?
18 (7)Пак изпраща словото Си и ги разтопява; Прави вятъра Си да духа, и водите текат.
19 (8)Възвестява словото Си на Якова, Повеленията Си и съдбите Си на Израиля.
20 (9)Не е постъпил така с никой друг народ; И те не са познали съдбите Му. Алилуя!