0:00
0:00

глава 76

(По слав. 75). За първия певец, върху струнни инструменти, Асафов псалом.

Песен. Познат е Бог в Юда; В Израил е велико името Му.
2 В Салим е скинията Му, И обиталището Му е в Сион.
3 Там Той строши лъскавите стрели на лъка. Щита и меча, и битката. (Села),
4 Светъл се явяваш, о Славни, От хълмовете с користите.
5 Твърдосърдечните бидоха обрани, заспаха във вечния си сън; И никой от яките мъже не намери ръцете си.
6 От Твоето мъмрене, Боже Яковов, Паднаха в дълбок сън и колесници и коне.
7 Ти, самий Ти, си страшен; И кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?
8 Направил си да се чуе от небето присъда; Земята се убоя и утихна
9 Когато Бог стана да съди, За да спаси всичките кротки на земята. (Села).
10 Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе; С остатъкът от яростта ще се опашеш,
11 Обричайте се и изпълнявайте обреците си на Господа вашия Бог; Всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.
12 Той снишава гордостта на князете, Страшен е за земните царе.