0:00
0:00

глава 150

Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.
2 Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.
3 Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.
4 Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,
5 Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.
6 Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа {Или: Алилуя!}.