Избрани стихове от Библията на български

Това е едно добро начало, ако искате да знаете какво казва Библията за някои въпроси и теми. Това не означава, че не трябва да четем Библията в пълния ѝ текст. Това само ни помага да запомним ключови пасажи, които са от основно значение за нашата вяра и да получим насърчение и сила относно някой конкретен въпрос, необходим в спешни ситуации. Изберете една от категориите по-долу.