Обещание за щастие


  • Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе; Винаги ще се радват, защото Ти им си покровител; И ще ликуват в Тебе ония, които любят Твоето име. Псалми 5:11
  • Ще ми изявиш пътя на живота; Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие. Псалми 16:11
  • Защото гневът Му е само за една минута, А благоволението Му е за цял живот; Вечер може да влезе плач да пренощува, А на сутринта иде радост. Псалми 30:5
  • Ония, които сеят със сълзи, С радост ще пожънат. Псалми 126:5
  • Песен на възкачванията. Блажен всеки, който се бои от Господа, И ходи в Неговите пътища;Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си; Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш. Псалми 128:1, 2
  • Изкупените от Господа ще се върнат, И ще дойдат с възклицание в Сион; Вечно веселие ще бъде на главата им; Ще придобият радост и веселие; А скръб и въздишане ще побягнат. Исая 35:10
  • Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна. Йоан 15:11
  • Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух. Римляни 14:17