Постоянство


  • Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си; Притчи 27:23
  • Чужденците ще съградят стените ти, И царете им ще ти служат; Защото в гнева Си те поразих, Но в благоволението Си ти показах милост. Исая 60:10
  • Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря. Езекиил 34:11
  • Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми. Йоан 21:16
  • Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте. 1 Коринтяни 3:6, 7
  • Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. 1 Коринтяни 3:10
  • Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако пожънем от вас телесното? 1 Коринтяни 9:11
  • А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. 2 Коринтяни 9:6
  • И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. 2 Тимотей 2:2
  • Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие; 1 Петрово 5:2