Защита от врагове


 • И тъй, да държите повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги вършите, та да живеете безопасно на земята.
  ЛЕВИТ 25:18
 • За Вениамина рече: Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при него; Господ ще го закриля всеки ден, И той ще почива между рамената му.
  ВТОРОЗАКОНИЕ 33:12
 • Вечният Бог е твое прибежище; И подпорка ти са вечните мишци: Ще изгони неприятеля от пред тебе, и ще рече: Изтреби!
  ВТОРОЗАКОНИЕ 33:27
 • сега, прочее, благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да пребъдва пред Тебе до века; защото Ти, Господи Иеова, Си говорил тия неща, и под Твоето благословение нека бъде благословен до века домът на слугата Ти.
  2 ЦАРЕ 7:29
 • Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги, и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.
  2 ЦАРЕ 8:6
 • и съм бил с тебе на всякъде, гдето си ходил, и изтребих всичките ти неприятели пред тебе, и направих името ти да е както името на великите, които са на земята.
  1 ЛЕТОПИСИ 17:8
 • Спокойно ще легна и ще спя, Защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност.
  ПСАЛМИ 4:8
 • Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.
  ПСАЛМИ 16:8
 • Защото царят уповава на Господа, И чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати. Ръката Ти ще намери всичките Твои врагове; Десницата Ти ще намери ония, които Те мразят.
  ПСАЛМИ 21:7-9
 • Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.
  ПСАЛМИ 34:7
 • За първия певец, на Кореевите синове. Песен за женски хор. Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в напасти,
  ПСАЛМИ 46:1
 • А царят ще се весели в Бога; Всеки, който се кълне в Неговото име, ще се хвали; Но устата на ония, които говорят лъжи, ще се затворят.
  ПСАЛМИ 63:11
 • Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си, Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.
  ПСАЛМИ 91:9, 10
 • Соломонова песен на възкачванията. Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.
  ПСАЛМИ 127:1
 • Там ще направя да изникне рог на Давида; Приготвих светилник за помазаника Си. Неприятелите му ще облека със срам; А на него ще блещи короната.
  ПСАЛМИ 132:17,18
 • Който даваш избавление на царете, И Който спасяваш слугата Си Давида от пагубен меч.
  ПСАЛМИ 144:10
 • Защото Господ ще бъде твое упование, И ще опази ногата ти да се не хване.
  ПРИТЧИ 3:26
 • В страха от Господа има силна увереност, И Неговите чада ще имат прибежище.
  ПРИТЧИ 14:26
 • Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.
  ПРИТЧИ 18:10
 • Конят се приготвя за деня на боя, Но избавлението е от Господа.
  ПРИТЧИ 21:31
 • Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него.
  ПРИТЧИ 30:5
 • Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.
  АМОС 3:7
 • Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
  ЕФЕСЯНИ 6:11, 12