Гордост


 • Не продължавайте да говорите горделиво; Да не излезе високомерие из устата ви; Защото Господ е Бог на знания, И от Него се претеглят делата.
  1 Царе 2:3
 • Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.-
  Притчи 11:2
 • От гордостта произхожда само препиране, А мъдростта е с ония, които приемат съвети.
  Притчи 13:10
 • Господ съсипва дома на горделивите, А утвърдява предела на вдовицата.
  Притчи 15:25
 • Наградата на смирението и на страха от Господа Е богатство, слава и живот.
  Притчи 22:4
 • Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.
  Притчи 29:23
 • Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.
  1 Коринтяни 10:12
 • а законът не действува чрез вяра, но казва: "Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него".
  Галатяни 3:12
 • Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.
  Яков 4:10
 • Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си ще се възвиси.
  Лука 14:11
 • А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
  Галатяни 5:22, 23
 • Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;
  Филипяни2:3-5
 • Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце, Даже ръка с ръка да се съедини, пак той няма да остане ненаказан.
  Притчи 16:5
 • Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.
  Притчи 16:18
 • Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътища към смърт,
  Притчи 16:25
 • Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето то се смирява.
  Притчи 18:12
 • Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".
  Яков 4:6
 • Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя Си.
  Псалми 25:9
 • Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
  1 Петрово 5:5-7
 • Оня, който опасва оръжия, нека не се хвали както оня, който ги разпасва.
  3 Царе 20:11
 • Защото Моята ръка е направила всичко това, И по тоя начин всичко това е станало, казва Господ; Но пак, на този ще погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом, И който трепери от словото Ми.
  Исая 66:2