Злоупотреба с пиенето


 • И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
  Ефесяни 5:18
 • Защото е писано: - "Заклевам се в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще славослови Бога".И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
  Римляни 14:11, 12
 • И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
  Римляни 12:1, 2
 • Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.
  1 Коринтяни 6:9-11
 • Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.
  1 Коринтяни 6:12
 • Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.
  Римляни 6:11-13
 • Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
  Йоан8:36
 • Виното е присмивател, и спиртното питие крамолник; И който се увлича по тях е неблагоразумен.
  Притчи 20:1
 • Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.
  Притчи 28:13
 • Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
  1 Йоан 1:8, 9
 • А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
  Галатяни 5:22, 23
 • Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
  1 Коринтяни 10:13
 • Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,
  I Коринтяни6:19
 • Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.
  1 Тимотей 5:23
 • за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения.Относно това те се и чудят, и ви хулят за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата;но те ще отговорят пред Онзи, Който скоро ще {Гръцки: Е готов да.} съди живите и мъртвите,понеже затова се проповядва благовестието и на мъртвите, тъй щото, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.
  1 Петрово 4:2-7