Резултати от похвала


 • и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.
  Неемия 8:10
 • Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.
  Псалми 50:23
 • Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.
  Псалми 89:15
 • И от тях ще изхожда благодарение И глас на ония, които се веселят; И Аз ще ги умножа, та няма да се умалят, Ще ги прославя и не ще се унижат.
  Еремия 30:19
 • като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.
  Деяния 2:47
 • Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
  Филипяни 4:6
 • Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
  Матей 5:10-12
 • Блажени сте, когато ви намразят човеците, и когато ви отлъчват от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради Човешкия Син;възрадвайте се в оня ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така правеха на пророците.
  Лука 6:22, 23
 • Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.
  Йоан 16:33
 • А те си отидоха от синедриона, възрадвани загдето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име.
  Деяния 5:41
 • Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил?
  Римляни 9:20
 • като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.
  2 Коринтяни 6:10
 • Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.
  Филипяни4:11
 • За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.
  1 Солунци 5:18
 • Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.
  Евреи 10:34
 • Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,
  1 Петрово 1:8
 • Но даже, ако пострадате за правдата, блажени сте; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте".
  1 Петрово 3:14
 • но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.
  1 Петрово 4:13, 16
 • Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, И викайте с радост всички, които сте с право сърце.
  Псалми 32:11
 • Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.
  Псалми 33:1
 • който го пусна, та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
  Псалми 34:1
 • И езикът ми ще разказва Твоята правда И Твоята хвала всеки ден.
  Псалми 35:28
 • Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)
  Псалми 68:19
 • Устата ми ще се пълнят всеки ден С хваление и славене Тебе.
  Псалми 71:8
 • Псалом. Песен за съботния ден. Добро е да славословим Господа И да пеем хваление на Твоето име, Всевишни,Да възвестяваме на ранина милосърдието Ти, И верността Ти всяка нощ,
  Псалми 92:1, 2
 • Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.
  Псалми 100:4
 • Давидов псалом. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име.Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.
  Псалми 103:1, 2
 • Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;
  Псалми 107:8
 • И нека принасят жертви на хвала, И радостно възвестяват делата Му.
  Псалми 107:22
 • От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление.
  Псалми 113:3
 • Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога, Който е на небесата, и нека речем:
  Lamentations 3:41
 • Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас; Ще отдам това, което съм обрекъл. Спасението е от Господа.
  Йона 2:9
 • и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
  Ефесяни 5:19, 20
 • За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.
  1 Солунци 5:18
 • Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име.
  Евреи 13:15
 • И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се боите, малки и големи.
  Откровение 19:5