Грижа за нашите нужди


 • Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,
  1 Тимотей 6:10
 • Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
  Матей 6:33
 • Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите.Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.
  Малахия 3:8-10
 • А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
  Филипяни 4:19
 • Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.
  Псалми 37:25
 • И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.
  1 Йоан 5:14, 15
 • Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда.
  Псалми 23:1
 • Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.
  Псалми 34:10
 • Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)
  Псалми 68:19
 • Отвори широко устата си, и ще ги изпълня.
  Псалми 81:10
 • Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.
  Псалми 84:11
 • Очите на всичките гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.
  Псалми 145:15, 16
 • Праведният яде до насищане на душата си, А коремът на нечестивите не ще се задоволи.
  Притчи 13:25
 • Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята;
  Исая1:19
 • Ще направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде.
  Езекиил 34:26
 • И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате.
  Матей 6:8
 • Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
  Матей7:7, 8
 • И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!
  Матей 7:11
 • И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
  Матей 21:22
 • И рече им: Когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо? А те казаха: От нищо.
  Лука 22:35
 • Така и Господ е наредил, щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието.
  I Коринтяни 9:14
 • и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.
  Йоан 3:22