Даването


 • даром сте приели, даром давайте.
  Матей 10:8
 • Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да им го направиш.
  Притчи 3:27
 • давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
  Лука 6:38
 • Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна,и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
  Яков 2:15-17
 • Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.
  Притчи 11:24, 25
 • Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.
  Матей 5:42
 • Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; за това ти заповядвам, като казвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към оскъдния си брат в земята си.
  Второзаконие 15:11
 • Почитай Господа от имота си И от първаците на всичкия доход.Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие, И линовете ти ще се преливат с ново вино.
  Притчи 3:9, 10
 • Който затуля ушите си за вика на сиромаха, - Ще викне и той, но няма да бъде послушан.
  Притчи 21:13
 • Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.
  Малахия 3:10
 • А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти;за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
  Матей 6:3, 4
 • А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.
  Матей 25:40
 • А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;както е писано: - "Разпръсна щедро, даде на сиромасите, Правдата му трае до века".А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда,та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога.Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива и пред Бога;
  2 Коринтяни 9:6-12