Борбата с врага


 • Защото ще дойде като стремителен поток, Затласкан от Господното дихание;
  Исая 59:19
 • И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
  Матей 10:1
 • Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
  Матей 16:19
 • А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.
  Марко 8:33
 • И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести.
  Лука 9:1
 • Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.
  Лука 10:17
 • Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
  Лука 10:19
 • Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости.Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.
  2 Коринтяни 10:4, 5
 • нито давайте място на дявола.
  Ефесяни 4:27
 • Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
  Ефесяни 6:10, 11
 • Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.
  1Йоан 4:4
 • Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.
  1 Петрово 5:8, 9
 • Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
  1Йоан 3:8