Почивка и ваканция


 • И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа. Псалми 3:5
 • Спокойно ще легна и ще спя, Защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност. Псалми 4:8
 • Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем, Псалми 91:5
 • Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкоз късно, И да ядете хляба на труда, Тъй като и в сън Господ дава на Възлюбения Си. Псалми 127:2
 • Когато лягаш не ще се страхуваш; Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък. Притчи 3:24
 • Сънят на работникът е сладък, малко ли е ял, или много; А пресищането на богатия не го оставя да спи. Еклисиаст 5:12
 • Той се успокоява; Те си почиват на леглата си, Всеки, който ходи в правотата си. Исая 57:2
 • Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си Израиля според всичко що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисея. 3 Царе 8:56
 • Ще бъдеш в увереност, защото има надежда; Да! ще се озърнеш наоколо, и ще си легнеш безопасно. Йов 11:18
 • Той се успокоява; Те си почиват на леглата си, Всеки, който ходи в правотата си. Исая 57:2
 • Ако отдръпнеш ногата си в събота, За да не вършиш своята воля в светия Ми ден, И наречеш събота наслада, света на Господа, почитаема, И Го почиташ като не следваш в нея своите си пътища, И не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи,Тогава ще се наслаждаваш в Господа; И Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята, И ще те храня в наследството на баща ти Якова; Защото устата Господни изговориха това. Исая 58:13:14
 • И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. 1 Коринтяни 10:31
 • Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка {Виж. ст. 4.}.Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. Евреи 4:9, 10