Иов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Бүлэг 25

Дараа нь шух хүн Билдад хариулж,—
2 Хаанчлал хийгээд аймшиг ньӨөрийн өндөрлөгт амар амгаланг тогтоодог Түүнийх.
3 Түүний цэрэгт тоо хэмжээ гэж бий юү?Түүний гэрэл хэний дээр тусдаггүй вэ?
4 Тэгвэл хүн хэрхэн Бурханы хувьд зөвт байж чадах вэ?Эмэгтэйгээс төрсөн тэрээр яаж цэвэр байж чадах вэ?
5 Хэрэв Түүний мэлмийд сар гэрэлгүй, одод ч цэвэр биш бол
6 авгалдай болох хүн,өт болох хүний хүү ямар байх вэ! гэв.