Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 48

Αυτά είναι τα ονόματα των φυλών: Από το βορινό άκρο, κατά τον δρόμο τής Εθλών, καθώς πηγαίνει κάποιος στην Αιμάθ, την Ασάρ-ενάν, το όριο της Δαμασκού προς τον βορρά, προς το μέρος τής Αιμάθ· κι αυτά είναι: Η ανατολική του πλευρά, και η δυτική· του Δαν, ένα μερίδιο.
2 Και κοντά στο όριο του Δαν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ασήρ, ένα.
3 Και κοντά στο όριο του Ασήρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πευρά, του Νεφθαλί, ένα.
4 Και κοντά στο όριο του Νεφθαλί, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Μανασσή, ένα.
5 Και κοντά στο όριο του Μανασσή, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Εφραϊμ, ένα.
6 Και κοντά στο όριο του Εφραϊμ, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ρουβήν, ένα.
7 Και κοντά στο όριο του Ρουβήν, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ιούδα, ένα.
8 Και κοντά στο όριο του Ιούδα, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά θα είναι το μερίδιο, που θα αφιερώσετε από 25.000 καλάμια σε πλάτος, και κατά μάκρος όπως ένα από τα άλλα μερίδια, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική· και το αγιαστήριο θα είναι στο μέσον του.
9 Η μερίδα, που θα αφιερώσετε στον Κύριο, θα είναι από 25.000 κατά μάκρος, και 10.000 κατά πλάτος.
10 Και γι' αυτούς, τους ιερείς, αυτή θα είναι άγια μερίδα, προς τα βόρεια 25.000 κατά μάκρος, και προς τα δυτικά 10.000 κατά πλάτος, και προς τα ανατολικά 10.000 κατά πλάτος, και προς τα νότια 25.000 κατά μάκρος· και το αγιαστήριο του Κυρίου θα είναι στο μέσον του.
11 Αυτή θα είναι για τους ιερείς, που καθιερώθηκαν από τους γιους τού Σαδώκ, που φύλαξαν τη βάρδια μου, που δεν αποπλανήθηκαν στην αποπλάνηση των γιων Ισραήλ, όπως αποπλανήθηκαν οι Λευίτες.
12 Κι αυτή η μερίδα τής γης, που αφιερώθηκε· θα είναι σ' αυτούς αγιότατη, κοντά στο όριο των Λευιτών.
13 Και κοντά στο όριο των ιερέων, οι Λευίτες θα έχουν 25.000 κατά μάκρος, και 10.000 κατά πλάτος· όλο το μάκρος θα είναι25.000, και το πλάτος 10.000.
14 Και απ' αυτό δεν θα πουλήσουν ούτε θα αλλάξουν ούτε θα απαλλοτριώσουν τα πρωτογεννήματα της γης· επειδή, είναι άγιο στον Κύριο.
15 Και οι 5.000, που περισσεύουν στο πλάτος απέναντι στις 25.000, θα είναι βέβηλος τόπος για την πόλη, για κατοίκηση, και για προάστια· και η πόλη θα είναι στο κέντρο του.
16 Κι αυτά θα είναι τα μέτρα της: Η βορινή πλευρά 4.500, και η μεσημβρινή πλευρά 4.500, και κατά την ανατολική πλευρά 4.500, και τη δυτική πλευρά 4.500.
17 Και τα προάστια της πόλης θα είναι προς τον βορρά 250, και προς τον νότο 250, και προς την ανατολή 250, και προς τη δύση 250.
18 Και το υπόλοιπο κατά μάκρος, που συνορεύει με την άγια μερίδα, 10.000 προς τα ανατολικά, και 10.000 προς τα δυτικά· και θα συνορεύει με την άγια μερίδα· και τα γεννήματά του θα είναι για τροφή εκείνων που υπηρετούν την πόλη.
19 Κι αυτοί που υπηρετούν την πόλη θα την υπηρετούν από όλες τις φυλές τού Ισραήλ.
20 Ολόκληρο το αφιέρωμα θα είναι 25.000 με 25.000· τετράγωνη θα αφιερώσετε την άγια μερίδα, μαζί με την ιδιοκτησία της πόλης.
21 Και το υπόλοιπο θα είναι για τον άρχοντα, από εδώ και από εκεί, από την άγια μερίδα, και την ιδιοκτησία τής πόλης, απέναντι στις 25.000 τού αφιερώματος προς το ανατολικό όριο, και προς τη δύση απέναντι από τις 25.000 προς το δυτικό όριο, κοντά στις μερίδες τού άρχοντα. Έτσι θα είναι η άγια μερίδα· και το αγιαστήριο του οίκου στο μέσον του.
22 Και από την ιδιοκτησία των Λευιτών, και από την ιδιοκτησία τής πόλης, που είναι στο μέσον εκείνου που ανήκει στον άρχοντα, ανάμεσα στο όριο του Ιούδα, και στο όριο του Βενιαμίν, αυτό θα είναι του άρχοντα.
23 Και για το υπόλοιπο των φυλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Βενιαμίν, ένα μερίδιο.
24 Και κοντά στο όριο του Βενιαμίν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Συμεών, ένα.
25 Και κοντά στο όριο του Συμεών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ισσάχαρ, ένα.
26 Και κοντά στο όριο του Ισσάχαρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ζαβουλών, ένα.
27 Και κοντά στο όριο του Ζαβουλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Γαδ, ένα.
28 Και κοντά στο όριο του Γαδ, κατά τη μεσημβρινή πλευρά προς τον νότο, το όριο θα είναι από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά τής Μεριβά Κάδης, προς τον χείμαρρο μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα.
29 Αυτή είναι η γη, που θα κληρώσετε στις φυλές τού Ισραήλ για κληρονομιά, κι αυτές είναι οι μερίδες τους, λέει ο Κύριος ο Θεός.
30 Κι αυτή είναι η έκταση της πόλης, που είναι προς τον βορρά, 4.500 μέτρα.
31 Και οι πύλες τής πόλης θα είναι σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών τού Ισραήλ: Τρεις πύλες προς τον βορρά· η πύλη τού Ρουβήν μία, η πύλη τού Ιούδα μία, η πύλη τού Λευί μία.
32 Και κατά το ανατολικό μέρος, 4.500 μέτρα· και τρεις πύλες· και η πύλη τού Ιωσήφ μία, η πύλη τού Βενιαμίν μία, η πύλη τού Δαν μία.
33 Και κατά τη μεσημβρινή πλευρά, 4.500 μέτρα· και τρεις πύλες· η πύλη τού Συμεών μία, η πύλη τού Ισσάχαρ μία, η πύλη τού Ζαβουλών μία.
34 Κατά τη δυτική πλευρά, 4.500 μέτρα· οι πύλες τους τρεις· η πύλη τού Γαδ μία, η πύλη τού Ασήρ μία, η πύλη τού Νεφθαλί μία.
35 Η περιφέρεια ήταν 18.000 μέτρα. Και το όνομα της πόλης από εκείνη την ημέρα θα είναι: Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι εκεί.