Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 21

ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου προς την Ιερουσαλήμ, και στάλαξε έναν λόγο προς τους άγιους τόπους, και προφήτευσε ενάντια στη γη τού Ισραήλ,
3 και πες προς τη γη Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, και θα σύρω τη μάχαιρά μου από τη θήκη της, και θα αποκόψω από σένα τον δίκαιο και τον ασεβή.
4 Και επειδή θα αποκόψω από σένα τον δίκαιο και τον ασεβή, γι' αυτό θα βγει η μάχαιρά μου από τη θήκη της ενάντια σε κάθε σάρκα, από τον νότο μέχρι τον βορρά·
5 και θα γνωρίσουν, κάθε σάρκα, ότι εγώ ο Κύριος έσυρα τη μάχαιρά μου από τη θήκη της· δεν θα επιστρέψει πλέον.
6 Γι' αυτό, εσύ, γιε ανθρώπου, στέναξε μαζί με συντριμμό τής οσφύος σου· και με πικρία στέναξε μπροστά τους.
7 Και όταν σου πουν: Γιατί στενάζεις εσύ; Θα απαντήσεις: Για την αγγελία, ότι έρχεται· και κάθε καρδιά θα λιώσει, και όλα τα χέρια θα παραλύσουν, και κάθε πνεύμα θα λιποθυμήσει, και όλα τα γόνατα θα ρεύσουν σαν νερό· δέστε, έρχεται, και θα γίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός.
8 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
9 Γιε ανθρώπου, προφήτευσε, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος. Πες: Ρομφαία, ρομφαία ακονίζεται, και μάλιστα στιλβώνεται·
10 ακονίζεται για να κάνει σφαγή· στιλβώνεται, για να αστράφτει. Μπορούμε, λοιπόν, να είμαστε εύθυμοι; Αυτή είναι η ράβδος τού γιου μου, που καταφρονεί κάθε ξύλο.
11 Και την έδωσε να στιλβωθεί, για να κρατιέται στο χέρι· αυτή η ρομφαία είναι ακονισμένη και στιλβωμένη, για να δοθεί στο χέρι τού σφαγέα.
12 Βόησε και ολόλυξε, γιε ανθρώπου· επειδή, αυτή είναι ενάντια στον λαό μου, είναι ενάντια σε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ· τρόμος θα πέσει επάνω στον λαό μου εξαιτίας τής ρομφαίας· γι' αυτό χτύπα επάνω στον μηρό σου.
13 Επειδή, είναι εξέταση· και τι; Βέβαια, και η ράβδος που καταφρονεί δεν θα υπάρχει, λέει ο Κύριος ο Θεός.
14 Γι' αυτό, εσύ, γιε ανθρώπου, προφήτευσε, και χτύπα με κρότο χέρι επάνω σε χέρι, και η ρομφαία ας διπλασιαστεί, ας τριπλασιαστεί η ρομφαία των τραυματισμένων· αυτή είναι η ρομφαία των μεγάλων τραυματιών, που θα διαπεράσει μέχρι μέσα στα ενδόμυχά τους.
15 Έφερα επάνω τους το κόψιμο της ρομφαίας, επάνω σε όλες τις πύλες τους, για να λιώσει κάθε καρδιά, και να πληθύνει ο όλεθρος. Αλλοίμονο! Ετοιμάστηκε για να γυαλίζει, ακονίστηκε για σφαγή.
16 Σφίξου, ρομφαία, να επιτεθείς δεξιά, αριστερά, όπου στραφεί το πρόσωπό σου.
17 Και εγώ, ακόμα, θα χτυπήσω με κρότο το χέρι μου επάνω στο χέρι μου, και θα αναπαύσω τον θυμό μου· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
18 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
19 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, διόρισε για τον εαυτό σου δύο δρόμους, για να περάσει η ρομφαία τού βασιλιά τής Βαβυλώνας· και οι δύο θα βγαίνουν από την ίδια γη· και κάνε τόπο, και να τον κάνεις στην αρχή τού δρόμου τής πόλης.
20 Διόρισε δρόμο για να περάσει η ρομφαία στη Ραββά των γιων Αμμών, και στην Ιουδαία προς την Ιερουσαλήμ, την οχυρωμένη.
21 Επειδή, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας στάθηκε στο δίστρατο, στην αρχή των δύο δρόμων, για να ρωτήσει τους μάντεις· ανακάτεψε τα βέλη της μαντείας, ρώτησε τα γλυπτά, παρατήρησε το συκώτι.
22 Προς τα δεξιά του έγινε ο χρησμός για την Ιερουσαλήμ, για να στήσει τα κριάρια, για να ανοίξει το στόμα για σφαγή, να υψώσει τη φωνή με αλαλαγμό, να στήσει κριάρια ενάντια στις πύλες, να κάνει προχώματα, να οικοδομήσει προμαχώνες.
23 Όμως, αυτό θα είναι σ' αυτούς σαν μάταιη μαντεία, στα μάτια εκείνων, που έκαναν προς αυτούς όρκους· αυτός, όμως, θα τους θυμίσει την ανομία τους, για να πιαστούν.
24 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, κάνατε νάρθει σε ενθύμηση η ανομία σας, όταν οι παραβάσεις σας ανακαλύφθηκαν, ώστε να φανερωθούν τα αμαρτήματά σας σε όλες τις πράξεις σας· επειδή, ήρθατε σε ενθύμηση, θα σας πιάσουν με τα χέρια.
25 Κι εσύ, βέβηλε, ασεβή, ηγεμόνα του Ισραήλ, για τον οποίο ήρθε η ημέρα, όταν η ανομία έφτασε στο τέλος,
26 έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Σήκωσε το διάδημα, και αφαίρεσε το στέμμα· αυτό δεν θα είναι τέτοιο· ο ταπεινός θα υψωθεί, και ο υψηλός θα ταπεινωθεί.
27 Θα το ανατρέψω, θα το ανατρέψω, θα το ανατρέψω, και δεν θα υπάρχει, μέχρις ότου έρθει εκείνος στον οποίο ανήκει· και θα το δώσω σ' αυτόν.
28 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, προφήτευσε, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, για τους γιους Αμμών, και για τον ονειδισμό τους· και πες: Η ρομφαία, η ρομφαία είναι γυμνωμένη, στιλβωμένη για τη σφαγή, για να εξολοθρεύσει, λάμποντας,
29 ενώ βλέπουν μάταιες οράσεις για σένα, ενώ μαντεύουν για σένα ψέμα, για να σε βάλουν επάνω στον τράχηλο των τραυματισμένων, των ασεβών, για τους οποίους ήρθε η ημέρα, όταν η ανομία τους έφτασε στο τέλος.
30 Επίστρεψέ την στη θήκη της. Θα σε κρίνω στον τόπο όπου κτίστηκες, στη γη τής γέννησής σου.
31 Και θα ξεχύνω την οργή μου επάνω σου· μέσα στη φωτιά τής οργής μου θα φυσήξω επάνω σου· και θα σε παραδώσω στα χέρια άγριων ανδρών, που χαλκεύουν όλεθρο.
32 Θα γίνεις τροφή φωτιάς· το αίμα σου θα είναι στο μέσον τής γης σου· δεν θα υπάρχει πλέον ανάμνηση για σένα· εγώ μίλησα, ο Κύριος.