Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 44

ΚΑΙ με επέστρεψε προς τον δρόμο τής εξωτερικής πύλης τού αγιαστηρίου, που έβλεπε προς τα ανατολικά· κι αυτή ήταν κλεισμένη.
2 Και ο Κύριος μου είπε: Η πύλη αυτή θα είναι κλεισμένη, δεν θα ανοιχτεί, και άνθρωπος δεν θα περάσει απ' αυτή· επειδή, ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ μπήκε απ' αυτή, γι' αυτό θα είναι κλεισμένη.
3 Αυτή θα είναι για τον άρχοντα· ο άρχοντας, αυτός θα καθήσει μέσα σ' αυτή, για να φάει ψωμί μπροστά στον Κύριο· θα μπει από τον δρόμο τής στοάς αυτής τής πύλης, και από τον ίδιο δρόμο θα βγει.
4 Και με έφερε προς τον δρόμο της βορινής πύλης, απέναντι από τον οίκο· και είδα, και να, ο οίκος τού Κυρίου ήταν γεμάτος από τη δόξα τού Κυρίου· και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου.
5 Και ο Κύριος είπε σε μένα: Γιε ανθρώπου, πρόσεξε με την καρδιά σου, και δες με τα μάτια σου, και άκουσε με τα αυτιά σου όλα όσα εγώ μιλάω σε σένα, για όλες τις διατάξεις τού οίκου τού Κυρίου, και για όλους τούς νόμους του· και παρατήρησε καλά την είσοδο του οίκου, μαζί με όλες τις εξόδους τού αγιαστηρίου.
6 Και θα πεις στους απειθείς, στον οίκο Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Οίκος Ισραήλ, αρκεστείτε σε όλα τα βδελύγματά σας,
7 επειδή, φέρατε μέσα αλλογενείς, απερίτμητους στην καρδιά, απερίτμητους στη σάρκα, για να είναι στο αγιαστήριό μου, να το βεβηλώνουν, τον οίκο μου, όταν προσφέρετε το ψωμί μου, το πάχος και το αίμα, ενώ παραβαίνουν τη διαθήκη μου εξαιτίας όλων των βδελυγμάτων σας.
8 Και εσείς δεν φυλάξατε τη βάρδια των αγίων μου, αλλά βάλατε επάνω στο αγιαστήριό μου φύλακες της βάρδιας μου, αντί για σας.
9 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κανένας αλλογενής, απερίτμητος στην καρδιά, και απερίτμητος στη σάρκα, δεν θα μπαίνει μέσα στο αγιαστήριό μου, από όλους τούς αλλογενείς ανάμεσα στον οίκο Ισραήλ·
10 αλλά, οι Λευίτες, που αποστάτησαν από μένα, όταν ο Ισραήλ βρισκόταν σε αποπλάνηση, καθώς αποπλανήθηκαν από μένα πηγαίνοντας πίσω από τα είδωλά τους, και θα βαστάξουν την ανομία τους.
11 Και θα είναι υπηρέτες στο αγιαστήριό μου, επιστατώντας στις πύλες τού οίκου, και φυλάττοντας τον οίκο· αυτοί θα σφάζουν, στον λαό, τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες, κι αυτοί θα στέκονται μπροστά τους για να τους υπηρετούν.
12 Επειδή, τους υπηρετούσαν μπροστά στα είδωλά τους, και ήσαν πρόσκομμα ανομίας στον οίκο Ισραήλ· γι' αυτό, εγώ ύψωσα το χέρι μου εναντίον τους, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα βαστάξουν την ανομία τους.
13 Και δεν θα με πλησιάζουν για να ιερατεύουν σε μένα, και δεν θα πλησιάζουν σε κανένα από τα άγιά μου, και στα άγια των αγίων· αλλά, θα βαστάζουν τη ντροπή τους, και τα βδελύγματά τους, που έπραξαν.
14 Και θα τους κάνω φύλακες της βάρδιας τού οίκου, για όλη την υπηρεσία του, και για όλα όσα θα γίνονται μέσα σ' αυτόν.
15 Οι δε ιερείς και οι Λευίτες, οι γιοι τού Σαδώκ, αυτοί που φύλαξαν τη βάρδια τού αγιαστηρίου μου, όταν οι γιοι Ισραήλ αποπλανιόνταν από μένα, αυτοί θα με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, και θα στέκονται μπροστά μου για να μου προσφέρουν το πάχος και το αίμα, λέει ο Κύριος ο Θεός·
16 αυτοί θα μπαίνουν μέσα στο αγιαστήριό μου, κι αυτοί θα πλησιάζουν στο τραπέζι μου, για να με υπηρετούν, και θα φυλάττουν τη βάρδια μου.
17 Και όταν μπαίνουν μέσα στις πύλες τής εσωτερικής αυλής, θα ντύνονται ιμάτια λινά· και δεν θα είναι επάνω τους μαλλί, ενώ υπηρετούν στις πύλες τής εσωτερικής αυλής, και στο εσωτερικό.
18 Θα έχουν λινές τιάρες επάνω στα κεφάλια τους, και λινές περισκελίδες στις οσφύες τους· δεν θα περιζώνονται τίποτε που να προξενεί ιδρώτα.
19 Και όταν βγαίνουν στην εξωτερική αυλή, στην αυλή την εξωτερική προς τον λαό, θα ξεντύνονται τα ενδύματά τους, με τα οποία υπηρετούσαν, και θα τα βάζουν στους άγιους θαλάμους, και θα ντύνονται άλλα ενδύματα· και δεν θα αγιάζουν τον λαό με τα ενδύματά τους.
20 Και δεν θα ξυρίζουν τα κεφάλια τους, και δεν θα αφήνουν τα μαλλιά τους να μεγαλώνουν, μόνον θα κουρεύουν τα κεφάλια τους.
21 Και κρασί δεν θα πίνει κανένας ιερέας, όταν μπαίνει μέσα στην εσωτερική αυλή.
22 Και δεν θα παίρνουν για γυναίκα στον εαυτό τους χήρα ή αποδιωγμένη· αλλά, θα παίρνουν παρθένα από τον οίκο Ισραήλ ή χήρα ιερέα, που χηρεύει.
23 Και θα διδάσκουν τον λαό μου τη διαφορά ανάμεσα σε άγιο και βέβηλο, και θα τους κάνουν να διακρίνουν ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό.
24 Και στις αμφισβητήσεις, αυτοί θα στέκονται για να κρίνουν· θα τις κρίνουν σύμφωνα με τις κρίσεις μου· και θα φυλάττουν τα νόμιμά μου και τα διατάγματά μου σε όλες τις γιορτές μου· και θα αγιάζουν τα σάββατά μου.
25 Και δεν θα μπαίνουν μέσα σε νεκρόν άνθρωπο για να μολυνθούν· παρά μόνον για πατέρα ή για μητέρα ή για γιο ή για θυγατέρα ή για αδελφό ή για αδελφή, που δεν έχει παντρευτεί, γι' αυτούς θα μολύνονται.
26 Και αφού ο μολυσμένος καθαριστεί, θα απαριθμούν σ' αυτόν επτά ημέρες.
27 Και κατά την ημέρα που μπαίνει μέσα στο αγιαστήριο, στην εσωτερική αυλή, για να υπηρετήσει στο αγιαστήριο, θα προσφέρει την προσφορά του περί αμαρτίας, λέει ο Κύριος ο Θεός.
28 Κι αυτό θα είναι σ' αυτούς για κληρονομιά· εγώ είμαι η κληρονομιά τους· και ιδιοκτησία δεν θα τους δίνετε μέσα στον Ισραήλ· εγώ είμαι η ιδιοκτησία τους.
29 Θα τρώνε την προσφορά από άλφιτα, και την προσφορά περί αμαρτίας, και την προσφορά περί ανομίας· και κάθε αφιέρωμα ανάμεσα στον Ισραήλ θα είναι δικά τους.
30 Και όλες οι απαρχές όλων των πρωτογεννημάτων, και κάθε προσφορά που υψώνεται από όλα, από κάθε είδος από τις προσφορές σας, που υψώνονται, θα είναι των ιερέων· και θα δίνετε την απαρχή τής ζύμης σας στον ιερέα, για να επαναπαύεται ευλογία επάνω στο σπίτι σας.
31 Οι ιερείς δεν θα τρώνε τίποτε θνησιμαίο ή θηριάλωτο, είτε πουλί είτε κτήνος.