Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 39

Κι εσύ, γιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στον Γωγ, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γωγ, ηγεμόνα τής Ρως, Μεσέχ, και Θουβάλ·
2 και θα σε περιστρέψω, και θα σε περιπλανήσω, και θα σε ανεβάσω από τα έσχατα του βορρά, και θα σε φέρω επάνω στα βουνά τού Ισραήλ·
3 και θα εκτινάξω το τόξο σου από το αριστερό σου χέρι, και θα κάνω τα βέλη σου να ξεπέσουν από το δεξί σου χέρι.
4 Θα πέσεις επάνω στα βουνά τού Ισραήλ, εσύ, και όλα τα τάγματά σου, και οι λαοί που είναι μαζί σου· θα σε δώσω για κατάβρωμα στα φτερωτά όρνεα κάθε είδους, και στα θηρία τού χωραφιού·
5 θα πέσεις επάνω στο πρόσωπο του χωραφιού, επειδή, εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
6 Και θα στείλω φωτιά επάνω στον Μαγώγ, και ανάμεσα σ' αυτούς που κατοικούν με ασφάλεια τα νησιά και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
7 Και θα κάνω γνωστό το άγιο όνομά μου ανάμεσα στον λαό μου Ισραήλ· και δεν θα αφήσω πλέον να βεβηλωθεί το άγιό μου όνομα· και τα έθνη θα γνωρίσουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος μέσα στον Ισραήλ.
8 Δέστε, ήρθε, και έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός· αυτή είναι η ημέρα για την οποία είχα μιλήσει.
9 Κι αυτοί που κατοικούν τις πόλεις τού Ισραήλ θα βγουν έξω, και θα βάλουν στη φωτιά και θα κάψουν τα όπλα, και τις ασπίδες και τους θυρεούς, τα τόξα και τα βέλη, και τα ακόντια και τις λόγχες· και μ' αυτά θα καίνε φωτιά για επτά χρόνια·
10 και δεν θα πάρουν ξύλα από το χωράφι ούτε θα κόψουν από τους δρυμούς· επειδή, θα καίνε φωτιά από τα όπλα· και θα λεηλατήσουν αυτούς που τους λεηλάτησαν, και θα λαφυραγωγήσουν αυτούς που τους λαφυραγώγησαν, λέει ο Κύριος ο Θεός.
11 Και κατά την ημέρα εκείνη θα δώσω στον Γωγ τόπο για ταφή εκεί στον Ισραήλ, το φαράγγι των διαβατών, ανατολικά από τη θάλασσα· κι αυτή θα κλείνει τον δρόμο εκείνων που διαβαίνουν· κι εκεί θα χώσουν τον Γωγ, και ολόκληρο το πλήθος του· και θα το ονομάσουν: Το φαράγγι του Αμμών-γωγ.
12 Και ο οίκος Ισραήλ θα τους χώνει για επτά μήνες, για να καθαρίσουν τη γη.
13 Και ολόκληρος ο λαός τής γης θα τους χώνει· και θα είναι σ' αυτούς η ημέρα ονομαστή, κατά την οποία δοξάστηκα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
14 Και θα διαχωρίσουν άνδρες, που, καθώς θα περιέρχονται ακατάπαυστα τη γη, θα θάβουν, με τη βοήθεια των διαβατών, αυτούς που εναπέμειναν επάνω στο πρόσωπο της γης, για να την καθαρίσουν· μετά το τέλος των επτά μηνών θα κάνουν ακριβή αναζήτηση.
15 Και από τους διαβάτες, που διαβαίνουν τη γη, όταν κάποιος δει ένα κόκαλο ανθρώπου, τότε θα στήνει ένα σημείο κοντά του, μέχρις ότου οι ενταφιαστές το θάψουν στο φαράγγι Αμμών-γωγ.
16 Και το όνομα, μάλιστα, της πόλης θα είναι Αμμωνά: Έτσι θα καθαρίσουν τη γη.
17 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Πες προς τα όρνια κάθε είδους, και προς όλα τα θηρία τού χωραφιού: Συγκεντρωθείτε, και ελάτε· συγκεντρωθείτε από παντού στη θυσία μου, που εγώ θυσίασα για σας, μια μεγάλη θυσία επάνω στα βουνά τού Ισραήλ, για να φάτε σάρκα, και να πιείτε αίμα.
18 Θα φάτε τη σάρκα των ισχυρών, και θα πιείτε το αίμα των αρχόντων τής γης, των κριαριών, των αρνιών, και των τράγων, και των μοσχαριών, όλων των σιτευτών τής Βασάν·
19 και θα φάτε πάχος σε χορτασμό, και θα πιείτε αίμα για μέθη, από τη θυσία μου, που θυσίασα για σας·
20 και θα χορτάσετε επάνω στο τραπέζι μου από άλογα και καβαλάρηδες, από ισχυρούς, και από κάθε άνδρα πολεμιστή, λέει ο Κύριος ο Θεός.
21 Και θα βάλω τη δόξα μου ανάμεσα στα έθνη, και όλα τα έθνη θα δουν την κρίση μου, που εκτέλεσα και το χέρι μου που έβαλα επάνω σ' αυτά.
22 Και ο οίκος Ισραήλ θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, από την ημέρα αυτή και στο εξής.
23 Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι ο οίκος Ισραήλ αιχμαλωτίστηκε για την ανομία τους· επειδή, στάθηκαν σε μένα παραβάτες, γι' αυτό έκρυψα απ' αυτούς το πρόσωπό μου, και τους παρέδωσα στο χέρι των εχθρών τους· και όλοι έπεσαν με μάχαιρα.
24 Σύμφωνα με τις ακαθαρσίες τους, και σύμφωνα με τις παραβάσεις τους, έκανα σ' αυτούς, και έκρυψα απ' αυτούς το πρόσωπό μου.
25 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Τώρα, θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τού Ιακώβ, και θα ελεήσω ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, και θα είμαι ζηλότυπος για το άγιο όνομά μου,
26 και θα βαστάξουν τη ντροπή τους, και όλες τις παραβάσεις τους, με τις οποίες έγιναν σε μένα παραβάτες, όταν κατοικούσαν στη γη τους με ασφάλεια, και δεν υπήρχε εκείνος που να εκφοβίζει.
27 Όταν τους επαναφέρω από τους λαούς, και τους συγκεντρώσω από τους τόπους των εχθρών τους, και αγιαστώ σ' αυτούς μπροστά σε πολλά έθνη,
28 τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, όταν, αφού τους κάνω να φερθούν σε αιχμαλωσία ανάμεσα στα έθνη, τους συγκεντρώσω στη γη τους, και δεν θα αφήσω υπόλοιπο απ' αυτούς εκεί·
29 και δεν θα κρύψω πλέον απ' αυτούς το πρόσωπό μου· επειδή, ξέχυσα το πνεύμα μου επάνω στον οίκο Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός.