Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 32

Και κατά τον 12ο χρόνο, τον 12ο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνο για τον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, και πες του: Εξομοιώθηκες με σκύμνον λιονταριού ανάμεσα στα έθνη, και είσαι σαν δράκοντας στις θάλασσες· και εφόρμησες στους ποταμούς σου, και τάραζες τα νερά με τα πόδια σου, και καταπατούσες τούς ποταμούς τους.
3 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Γι' αυτό, θα απλώσω επάνω σου το δίχτυ μου με συγκέντρωση πολλών λαών, και θα σε ανασύρουν στη σαγήνη μου.
4 Και θα σε εγκαταλείψω στη γη, και θα σε ρίξω στο πρόσωπο της πεδιάδας, και θα κάνω να καθήσουν επάνω σου όλα τα πουλιά τού ουρανού, και θα χορτάσουν από σένα τα θηρία ολόκληρης της γης.
5 Και θα εκθέσω τις σάρκες σου επάνω στα βουνά, και θα γεμίσω τις κοιλάδες από τους σωρούς τού πτώματός σου.
6 Και τη γη, όπου πλέεις, θα την ποτίσω με το αίμα σου, μέχρι τα βουνά· και οι ποταμοί θα γεμίσουν από σένα.
7 Και όταν σε σβήσω, θα σκεπάσω ολόγυρα τον ουρανό, και θα σκοτεινιάσω τα αστέρια του· θα σκεπάσω ολόγυρα τον ήλιο με σύννεφο, και το φεγγάρι δεν θα φέγγει στο φως του.
8 Θα σκοτεινιάσω επάνω σου όλους τούς λαμπερούς φωστήρες τού ουρανού, και θα βάλω σκοτάδι επάνω στη γη σου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
9 Και θα κάνω να φρίξει η καρδιά πολλών λαών, όταν φέρω τον συντριμμό σου ανάμεσα στα έθνη, σε τόπους που δεν γνώρισες.
10 Και θα κάνω πολλούς λαούς να εκπλαγούν για σένα, και οι βασιλιάδες τους θα φρίξουν για σένα υπερβολικά, όταν σείσω μπροστά τους τη ρομφαία μου· και θα τρέμουν σε κάθε στιγμή, κάθε ένας για τη ζωή του, κατά την ημέρα τής πτώσης σου.
11 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Η ρομφαία τού βασιλιά τής Βαβυλώνας θάρθει επάνω σου.
12 Με μάχαιρες ισχυρών θα καταβάλω το πλήθος σου· όλοι αυτοί είναι οι τρομερότεροι από τα έθνη· και θα πορθήσουν την έπαρση τής Αιγύπτου, και ολόκληρο το πλήθος της θα καταστραφεί.
13 Και θα εξαφανίσω όλα τα κτήνη της κοντά από πολλά νερά· και πόδι ανθρώπου δεν θα τα ταράξει πλέον, και πέλμα κτήνους δεν θα τα ταράξει.
14 Τότε, θα κάνω να ησυχάσουν τα νερά τους, και θα κάνω τούς ποταμούς τους να ρέουν σαν λάδι, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 Όταν κάνω τη γη τής Αιγύπτου θάμβος, και η γη ερημωθεί από το πλήρωμά της, όταν πατάξω όλους αυτούς που κατοικούν σ' αυτή, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
16 Αυτός είναι ο θρήνος, με τον οποίο θα τη θρηνήσουν· θα τη θρηνήσουν οι θυγατέρες των εθνών· θα θρηνήσουν για την Αίγυπτο, και για ολόκληρο το πλήθος της, λέει ο Κύριος ο Θεός.
17 Και κατά τον 12ο χρόνο, τη 15η ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
18 Γιε ανθρώπου, θρήνησε για το πλήθος τής Αιγύπτου, και κατέβασέ τους, αυτή και τις θυγατέρες των ισχυρών εθνών, στα κατώτατα μέρη τής γης, μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
19 Από ποια είσαι ωραιότερη; Κατέβα, μείνε χαμηλά μαζί με τους απερίτμητους.
20 Θα πέσουν ανάμεσα από τους θανατούμενους με μάχαιρα· αυτή παραδόθηκε στη μάχαιρα· σύρτε την, και όλα τα πλήθη της.
21 Οι ισχυρότεροι ανάμεσα στους δυνατούς θα του μιλήσουν από μέσα από τον άδη, μαζί μ' αυτούς που τον βοηθούν· κατέβηκαν, κείτονται απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα.
22 Εκεί είναι ο Ασσούρ, και ολόκληρο το άθροισμά του· οι τάφοι του είναι ολόγυρά του· όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα.
23 Επειδή, οι τάφοι του είναι τοποθετημένοι στα βάθη τού λάκκου, και το σύναγμά του ολόγυρα από τον τάφο του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα, που σκορπούσαν τρόμο στη γη των ζωντανών ανθρώπων.
24 Εκεί είναι ο Ελάμ, και ολόκληρο το πλήθος του ολόγυρα από τον τάφο του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα, κατέβηκαν απερίτμητοι στα κατώτατα μέρη τής γης, οι οποίοι σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων· και πήραν την ντροπή τους μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
25 Του έβαλαν κρεβάτι μαζί με όλο το πλήθος του ανάμεσα στους θανατωμένους· οι τάφοι του είναι ολόγυρά του· όλοι αυτοί είναι απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και ο τρόμος τους σκορπίστηκε στη γη των ζωντανών ανθρώπων· και πήραν τη ντροπή τους, μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο· τοποθετήθηκε ανάμεσα στους θανατωμένους.
26 Εκεί είναι ο Μεσέχ, ο Θουβάλ, και ολόκληρο το πλήθος του· οι τάφοι του είναι ολόγυρά του· όλοι αυτοί είναι απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων.
27 Όμως, δεν κείτονται μαζί μ' εκείνους τούς ισχυρούς, από τους απερίτμητους, που έπεσαν, που κατέβηκαν στον άδη μαζί με τα πολεμικά τους όπλα· και έβαλαν τις μάχαιρές τους κάτω από τα κεφάλια τους· αλλά, οι ανομίες τους θα είναι επάνω στα κόκαλά τους, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών μέσα στη γη των ζωντανών ανθρώπων.
28 Ναι, εσύ θα συντριφτείς ανάμεσα στους απερίτμητους, και θα κείτεσαι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα.
29 Εκεί είναι ο Εδώμ, οι βασιλιάδες του, και όλοι οι ηγεμόνες του, που με τη δύναμή τους τέθηκαν μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα· αυτοί θα κείτονται μαζί με τους απερίτμητους, και μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
30 Εκεί είναι οι ηγεμόνες τού βορρά, όλοι αυτοί, και όλοι οι Σιδώνιοι, που κατέβηκαν μαζί με τους θανατωμένους, μέσα στον τρόμο τους, καταντροπιασμένοι μέσα στη δύναμή τους· και κείτονται απερίτμητοι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα, και πήραν τη ντροπή τους μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
31 Ο Φαραώ θα τους δει και θα παρηγορηθεί· για ολόκληρο το πλήθος του, ο Φαραώ και ολόκληρος ο στρατός του, οι θανατωμένοι με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
32 Επειδή, έδωσα τον τρόμο μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων· και θα κείτεται ανάμεσα στους απερίτμητους, μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα, ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.