Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 41

ΕΠΕΙΤΑ, με έφερε στον ναό, και μέτρησε τα μέτωπα, έξι πήχες το πλάτος από εδώ, και έξι πήχες το πλάτος από εκεί, ήταν το πλάτος τής σκηνής.
2 Και το πλάτος τής εισόδου ήταν δέκα πήχες· και τα πλάγια της θύρας πέντε πήχες από εδώ, και πέντε πήχες από εκεί· και μέτρησε το μάκρος του, 40 πήχες, και το πλάτος 20 πήχες.
3 Και μπήκε στο εσωτερικό, και μέτρησε το μέτωπο της θύρας, δύο πήχες, και τη θύρα, έξι πήχες, και το πλάτος τής θύρας, επτά πήχες.
4 Έπειτα, μέτρησε το μάκρος του, 20 πήχες, και το πλάτος 20 πήχες, μπροστά από τον ναό· και μου είπε: Αυτό είναι το άγιο των αγίων.
5 Και μέτρησε τον τοίχο τού οίκου, έξι πήχες· και το πλάτος καθενός από τα οικήματα στα πλάγια, τέσσερις πήχες, γύρω-γύρω από τον οίκο ολόγυρα.
6 Και τα πλάγια οικήματα ήσαν ανά τρία, οίκημα επάνω σε οίκημα, και 30 κατά τάξη· και εισχωρούσαν μέσα στον τοίχο τού ναού, που ήταν χτισμένος, γύρω-γύρω, για τα πλαϊνά οικήματα, για να κρατιούνται στερεά, χωρίς όμως να επιστηρίζονται επάνω στον τοίχο τού οίκου.
7 Και ο οίκος πλάταινε, και υπήρχε ελικοειδής σκάλα, που ανέβαινε στα πλαϊνά οικήματα· επειδή, η ελικοειδής σκάλα τού οίκου ανέβαινε προς τα άνω, γύρω-γύρω από τον οίκο· γι' αυτό, ο οίκος γινόταν πλατύτερος προς τα άνω, και έτσι αύξανε από το κατώτατο πάτωμα μέχρι το ανώτατο, διαμέσου των μεσαίων.
8 Και είδα το ύψος τού οίκου, γύρω-γύρω· τα θεμέλια των πλαϊνών οικημάτων ήσαν ένα ολόκληρο καλάμι από έξι πήχες διάστημα.
9 Το πλάτος τού τοίχου για τα πλαϊνά οικήματα απέξω ήταν πέντε πήχες· και το κενό που εναπέμεινε ήταν ο τόπος των πλαϊνών οικημάτων από μέσα.
10 Και ανάμεσα στους θαλάμους ήταν διάστημα από 20 πήχες, γύρω-γύρω, ολόγυρα στον οίκο.
11 Και οι θύρες των πλαϊνών οικημάτων ήσαν προς το μέρος που είχε εναπομείνει, μία θύρα προς τον βορρά, και μία θύρα προς τον νότο· και το πλάτος τού μέρους που είχε εναπολειφθεί, ήταν πέντε πήχες, γύρω-γύρω.
12 Και η οικοδομή, που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους, προς το δυτικό πλάγιο, είχε πλάτος 70 πήχες· και ο τοίχος τής οικοδομής, το πλάτος ήταν πέντε πήχες, γύρω-γύρω· και το μάκρος 90 πήχες.
13 Και μέτρησε τον οίκο, το μάκρος ήταν 100 πήχες· και το αποχωρισμένο μέρος, και την οικοδομή, και τους τοίχους της, το μάκρος ήταν 100 πήχες·
14 και το πλάτος τής πρόσοψης του οίκου, και του αποχωρισμένου μέρους προς τα ανατολικά, ήταν 100 πήχες.
15 Και μέτρησε το μάκρος τής οικοδομής, που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους από πίσω απ' αυτό, και τις στοές τους από εδώ και από κεί, 100 πήχες, και τον εσωτερικό ναό, και τα πρόθυρα της αυλής·
16 τους παραστάτες τής θύρας, και τα αδιόρατα παράθυρα, και τις στοές ολόγυρα κατά τα τρία πατώματά τους, κατά πρόσωπο της θύρας, στρωμένα με ξύλο, γύρω-γύρω· και το έδαφος, μέχρι τα παράθυρα, και τα παράθυρα ήσαν σκεπασμένα·
17 μέχρι επάνω από τη θύρα, και μέχρι τον εσωτερικό οίκο, και απέξω, και διαμέσου ολόκληρου του τοίχου, γύρω-γύρω, απέξω και από μέσα, σύμφωνα με τα μέτρα.
18 Και ήταν χαραγμένο με χερουβείμ και με φοίνικες, ώστε ανάμεσα σε χερούβ και χερούβ ήταν ένας φοίνικας· και κάθε χερούβ είχε δύο πρόσωπα·
19 και πρόσωπο ανθρώπου προς τον φοίνικα από εδώ, και πρόσωπο λιονταριού προς τον φοίνικα από εκεί· έτσι ήταν χαραγμένο σε όλο τον οίκο, γύρω-γύρω.
20 Από το έδαφος μέχρι από πάνω από τη θύρα ήσαν χαραγμένα χερουβείμ και φοίνικες, και στον τοίχο τού ναού.
21 Οι παραστάτες τού ναού ήσαν τετράγωνοι, και το πρόσωπο του αγιαστηρίου· η θέα τού ενός ήταν όπως η θέα τού άλλου.
22 Το ξύλινο θυσιαστήριο είχε ύψος τρεις πήχες και το μήκος του δύο πήχες· και τα κέρατά του, και το μάκρος του, και οι τοίχοι του ήσαν από ξύλο· και μου είπε: Αυτό είναι το τραπέζι, που βρίσκεται μπροστά στον Κύριο.
23 Και ο ναός, και το αγιαστήριο είχαν δύο θυρώματα.
24 Και τα θυρώματα είχαν κάθε ένα δύο φύλλα, δύο φύλλα που στρέφονταν· δύο στο ένα θύρωμα και δύο φύλλα στο άλλο.
25 Και ήσαν χαραγμένα επάνω τους, επάνω στα θυρώματα του ναού, χερουβείμ και φοίνικες, όπως ήσαν χαραγμένα επάνω στους τοίχους· και τα δοκάρια ήσαν ξύλινα επάνω στο πρόσωπο της στοάς απέξω.
26 Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα, και φοίνικες από εδώ και από εκεί, στα πλάγια της στοάς, και επάνω στα πλαϊνά οικήματα του οίκου, και ξύλινα δοκάρια.