Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 47

ΚΑΙ με επέστρεψε στη θύρα τού οίκου· και ξάφνου, νερά, που έβγαιναν κάτω από το κατώφλι τού οίκου προς τα ανατολικά· επειδή, το μέτωπο του οίκου ήταν προς τα ανατολικά, και τα νερά κατέβαιναν από κάτω από το δεξί πλάγιο του οίκου, προς το νότιο μέρος τού θυσιαστηρίου.
2 Και με έβγαλε έξω διαμέσου τού δρόμου τής πύλης, που είναι προς βορράν, και με έφερε ολόγυρα, διαμέσου τού δρόμου, που είναι απέξω προς την εξωτερική πύλη, διαμέσου τού δρόμου, που βλέπει προς τα ανατολικά· και ξάφνου, τα νερά έρρεαν από το δεξί πλάγιο.
3 Και ο άνθρωπος, που είχε το μέτρο στο χέρι του, αφού βγήκε έξω προς τα ανατολικά, μέτρησε 1.000 πήχες, και με διαπέρασε μέσα από τα νερά· τα νερά ήσαν μέχρι τους αστραγάλους.
4 Και μέτρησε 1.000, και με διαπέρασε μέσα από τα νερά· τα νερά ήσαν μέχρι τα γόνατα. Πάλι μέτρησε 1.000, και με διαπέρασε· τα νερά ήσαν μέχρι την οσφύ.
5 Έπειτα, μέτρησε 1.000· και ήταν ποταμός, τον οποίο δεν μπορούσα να διαβώ· επειδή, τα νερά ήσαν υψωμένα, νερά για κολύμπι, ποταμός αδιάβατος.
6 Και μου είπε: Είδες, γιε ανθρώπου; Τότε, με έφερε, και με επέστρεψε στην όχθη τού ποταμού.
7 Και όταν επέστρεψα, ξάφνου, στην όχθη τού ποταμού υπήρχαν δέντρα πολλά, σε υπερβολικό βαθμό, και από εδώκαι από εκεί.
8 Και μου είπε: Αυτά τα νερά βγαίνουν προς την ανατολική γη, και κατεβαίνουν προς την πεδινή, και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα· και όταν εκχυθούν στη θάλασσα, τα νερά της θα γιατρευτούν.
9 Και κάθε έμψυχο που έρπει, σε όσα μέρη έρθουν αυτοί οι ποταμοί, θα ζει· και θα υπάρχει εκεί ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από ψάρια, δεδομένου ότι, έρχονται εκεί αυτά τα νερά· επειδή, θα γιατρευτούν· και όπου έρχεται ο ποταμός, όλα θα ζουν.
10 Και θα στέκονται σ' αυτήν οι ψαράδες από την Εν-γαδδί μέχρι την Εν-εγλαϊμ· εκεί θα απλώνουν τα δίχτυα· τα ψάρια τους θα είναι σύμφωνα με τα είδη τους, όπως τα ψάρια τής Μεγάλης Θάλασσας, υπερβολικά πολλά.
11 Οι ελώδεις τόποι της, όμως, και οι βαλτώδεις δεν θα γιατρευτούν· θα είναι διορισμένοι για αλάτι.
12 Και κοντά στον ποταμό, επάνω στην όχθη του, από εδώ και από εκεί, θα μεγαλώνουν δέντρα κάθε είδους, για τροφή, που τα φύλλα τους δεν θα μαραίνονται, και ο καρπός τους δεν θα εκλείψει· νέος καρπός θα γεννιέται σε κάθε έναν μήνα, επειδή, τα νερά του βγαίνουν από το αγιαστήριο· και ο καρπός τους θα είναι για τροφή, και το φύλλο τους για γιατρειά.
13 ΕΤΣΙ λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτά θα είναι τα όρια, με τα οποία θα κληρονομήσετε τη γη, σύμφωνα με τις 12 φυλές τού Ισραήλ· ο Ιωσήφ θα έχει 2 μερίδες.
14 Και εσείς θα την κληρονομήσετε, κάθε ένας όπως ο αδελφός του· για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας· κι αυτή η γη θα κληρωθεί σε σας για κληρονομιά.
15 Και τούτο θα είναι το όριο της γης προς το βορινό πλάγιο, από τη Μεγάλη Θάλασσα, προς τον δρόμο τής Εθλών, όπως κάποιος πηγαίνει προς τη Σεδάδ,
16 την Αιμάθ, τη Βηρωθά, τη Σιβραϊμ, που είναι ανάμεσα στο όριο της Δαμασκού και στο όριο της Αιμάθ, Ασάρ-αττιχών, που είναι κοντά στα όρια της Αυράν.
17 Και το όριο από τη θάλασσα θα είναι η Ασάρ-ενάν, το όριο της Δαμασκού, και το βορινό, που είναι προς βορράν· και το όριο της Αιμάθ. Και τούτο είναι το βορινό πλευρό.
18 Και θα μετρήσετε το ανατολικό πλευρό από την Αυράν, και από τη Δαμασκό, και από τη Γαλαάδ, και από τη γη τού Ισραήλ προς τον Ιορδάνη, από το όριο που είναι προς την ανατολική θάλασσα. Κι αυτό είναι η ανατολική πλευρά.
19 Και η μεσημβρινή πλευρά προς τον νότο, από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά τής Μεριβά Κάδης, κατά την έκταση του χειμάρρου, μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα. Και τούτο είναι η νότια πλευρά προς το μεσημβρινό.
20 Και η δυτική πλευρά θα είναι η Μεγάλη Θάλασσα από το όριο, μέχρις ότου έρθει κάποιος απέναντι από την Αιμάθ. Αυτό είναι η δυτική πλευρά.
21 Έτσι θα διαιρέσετε αυτή τη γη ανάμεσά σας σύμφωνα με τις φυλές τού Ισραήλ.
22 Και θα την κληρώσετε στον εαυτό σας για κληρονομιά, μαζί με τους ξένους, που παροικούν ανάμεσά σας, όσοι γεννήσουν γιους ανάμεσά σας· και θα είναι σε σας ως αυτόχθονες ανάμεσα στους γιους Ισραήλ· και θα έχουν κληρονομιά μαζί σας, ανάμεσα στις φυλές τού Ισραήλ.
23 Και σε όποια φυλή παροικεί ο ξένος, εκεί θα του δώσετε την κληρονομιά του, λέει ο Κύριος ο Θεός.