Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 34

ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες τού Ισραήλ· προφήτευσε και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες: Αλλοίμονο στους ποιμένες τού Ισραήλ, που βόσκουν τον εαυτό τους! Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποίμνια;
3 Εσείς, όμως τρώτε το πάχος, και ντύνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά· δεν βόσκετε τα ποίμνια.
4 Δεν ενισχύσατε το ασθενικό, και δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά, και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο, και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο, και δεν ζητήσατε το χαμένο· αλλά, με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε επάνω σ' αυτά.
5 Και διασκορπίστηκαν, επειδή δεν υπήρχε ποιμένας· και έγιναν κατάβρωμα σε όλα τα θηρία τού χωραφιού, και διασκορπίστηκαν.
6 Τα πρόβατά μου περιπλανιόνταν επάνω σε κάθε βουνό, και επάνω σε κάθε ψηλό λόφο· και επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, τα πρόβατά μου ήσαν διασκορπισμένα· και δεν υπήρχε εκείνος που ερευνάει ούτε εκείνος που αναζητάει.
7 Γι' αυτό, ακούστε, ποιμένες, τον λόγο τού Κυρίου·
8 ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός· οπωσδήποτε, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρο, και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα όλων των θηρίων τού χωραφιού από έλλειψη ποιμένα, και οι ποιμένες μου δεν ζήτησαν τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες βόσκησαν τον εαυτό τους και δεν βόσκησαν τα πρόβατά μου,
9 γι' αυτό, ποιμένες, ακούστε τον λόγο τού Κυρίου:
10 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους ποιμένες· και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από το χέρι τους, και θα τους σταματήσω από το να ποιμαίνουν τα πρόβατα· και στο εξής οι ποιμένες δεν θα βόσκουν τον εαυτό τους· επειδή, θα ελευθερώσω από το στόμα τους τα πρόβατά μου, και δεν θα είναι σ' αυτούς κατάβρωμα.
11 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θέλω και θα αναζητήσω τα πρόβατά μου, και θα τα επισκεφθώ.
12 Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό του, κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου, και θα τα ελευθερώσω από όλους τούς τόπους, όπου ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη και σκοτεινή ημέρα.
13 Και θα τα βγάλω από τους λαούς, και θα τα συγκεντρώσω από τους τόπους, και θα τα φέρω στη γη τους, και θα τα βοσκήσω επάνω στα βουνά τού Ισραήλ, κοντά στα ποτάμια, και σε όλα τα κατοικούμενα μέρη τής γης.
14 Θα τα βοσκήσω σε αγαθή βοσκή, και η μάντρα τους θα είναι επάνω στα ψηλά βουνά του Ισραήλ· εκεί θα αναπαύονται σε καλή μάντρα, και θα βόσκονται σε παχιά βοσκή, επάνω στα βουνά τού Ισραήλ.
15 Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, και εγώ θα τα αναπαύσω, λέει ο Κύριος ο Θεός.
16 Θα αναζητήσω το χαμένο, και θα επαναφέρω το πλανεμένο, και θα επιδέσω το συντριμμένο, και θα ενισχύσω το ασθενικό· όμως, θα καταστρέψω το παχύ και το δυνατό· με δικαιοσύνη θα τα βοσκήσω.
17 Και για σας, ποίμνιό μου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο, ανάμεσα σε κριάρια και τράγους.
18 Είναι μικρό σε σας, ότι βοσκήσατε την καλή βοσκή και το υπόλοιπο της βοσκής σας το καταπατούσατε με τα πόδια σας; Και ότι πίνατε καθαρό νερό, ενώ το υπόλοιπο το ταράζατε με τα πόδια σας;
19 Και τα πρόβατά μου έβοσκαν το καταπατημένο με τα πόδια σας, και έπιναν το ταραγμένο με τα πόδια σας νερό.
20 Γι' αυτό, έτσι λέει σ' αυτά ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θα κρίνω ανάμεσα στο παχύ πρόβατο, και ανάμεσα στο ισχνό πρόβατο.
21 Επειδή, απωθείτε με πλευρά και με ώμους, και κερατίζετε με τα κέρατά σας όλα τα ασθενικά, μέχρις ότου τα διασκορπίσατε προς τα έξω,
22 γι' αυτό, θα σώσω τα πρόβατά μου, και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο· και θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο.
23 Και θα βάλω επάνω σ' αυτά ποιμένα, και θα τα ποιμαίνει, τον δούλο μου τον Δαβίδ· αυτός θα τα ποιμαίνει, κι αυτός θα είναι ποιμένας τους.
24 Κι εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους, και ο δούλος μου ο Δαβίδ άρχοντας ανάμεσά τους· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
25 Και θα κάνω σ' αυτά διαθήκη ειρήνης· και θα αφανίσω από τη γη τα πονηρά θηρία· και θα κατοικήσουν στην έρημο με ασφάλεια, και θα κοιμούνται στους δρυμούς.
26 Και θα τα κάνω ευλογία, και εκείνα που είναι γύρω από το βουνό μου· και θα κατεβάσω τη βροχή στον καιρό της· βροχή ευλογίας θα είναι.
27 Και τα δέντρα τού χωραφιού θα αποδίδουν τον καρπό τους, και η γη θα δίνει το προϊόν της, και θα είναι ασφαλείς στη γη τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού τους, και θα τους ελευθερώσω από το χέρι εκείνων που τους καταδούλωσαν.
28 Και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο στα έθνη, και τα θηρία τής γης δεν θα τους κατατρώνε· αλλά, θα κατοικούν με ασφάλεια, και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει·
29 και θα σηκώσω σ' αυτούς ένα ονομαστό φυτό, και στο εξής δεν θα φθείρονται από πείνα στη γη, και δεν θα φέρουν πλέον την ύβρη των εθνών.
30 Και θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος ο Θεός τους είμαι μαζί τους, κι αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
31 Κι εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι, και εγώ ο Θεός σας, λέει ο Κύριος.