Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 43

ΚΑΙ με έφερε στην πύλη, την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά.
2 Και ξάφνου, η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ερχόταν από τον δρόμο τής ανατολής· και η φωνή του ήταν σαν φωνή πολλών νερών· και η γη έλαμπε από τη δόξα του.
3 Και η θέα που είδα, ήταν ως προς τη θέα, σύμφωνα με τη θέα που είχα δει, όταν ήρθα να χαλάσω την πόλη· και οι θέες ήσαν σύμφωνα με τη θέα που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ· και έπεσα κατά πρόσωπό μου.
4 Και η δόξα τού Κυρίου μπήκε μέσα στον οίκο από τον δρόμο τής πύλης, που βλέπει προς τα ανατολικά.
5 Και το πνεύμα με σήκωσε, και με έφερε στην εσωτερική αυλή· και ξάφνου, ο οίκος ήταν γεμάτος από τη δόξα τού Κυρίου.
6 Και άκουσα φωνή κάποιου που μιλούσε σε μένα από τον οίκο· και ο άνθρωπος στεκόταν κοντά μου.
7 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, τον τόπο τού θρόνου μου, και τον τόπο τού πέλματος των ποδιών μου, όπου θα κατοικώ μέσα στον οίκο Ισραήλ στον αιώνα, και το άγιό μου όνομα, ο οίκος Ισραήλ δεν θα βεβηλώσει πλέον, ούτε αυτοί ούτε οι βασιλιάδες τους, με τις πορνείες τους, ούτε με τα πτώματα των βασιλιάδων τους ούτε με τους ψηλούς τους τόπους.
8 Βάζοντας τα κατώφλια τους κοντά στα κατώφλια μου, και τους παραστάτες τους κοντά στους παραστάτες μου, ώστε δεν ήταν παρά ο τοίχος ανάμεσα σε μένα και σ' αυτούς, βεβήλωναν έτσι το άγιό μου όνομα, με τα βδελύγματά τους που έπρατταν· γι' αυτό, τους ανάλωσα μέσα στον θυμό μου.
9 Τώρα, ας απομακρύνουν από μένα τις πορνείες τους, και τα πτώματα των βασιλιάδων τους, και θα κατοικώ ανάμεσά τους στον αιώνα.
10 Εσύ, γιε ανθρώπου, δείξε αυτόν τον οίκο στον οίκο Ισραήλ, για να ντραπούν για τις ανομίες τους· και ας μετρήσουν το σχέδιο.
11 Και αν ντραπούν για όλα όσα έπραξαν, δείξ' τους τη μορφή τού οίκου, και τη διάταξή του, και τις εξόδους του, και τις εισόδους του, και ολόκληρη τη μορφή του, και όλες τις διατάξεις του, και ολόκληρη τη μορφή του, και ολόκληρο τον νόμο του· και περίγραψέ τον μπροστά τους, για να φυλάξουν ολόκληρη τη μορφή του, και όλες τις διατάξεις του, και να τις εκτελούν.
12 Αυτός είναι ο νόμος τού οίκου: Επάνω στην κορυφή τού βουνού, ολόκληρο το όριο, γύρω-γύρω, θα είναι αγιότατο. Δες, αυτός είναι ο νόμος τού οίκου.
13 Κι αυτά είναι τα μέτρα τού θυσιαστηρίου σε πήχες: Ο πήχης είναι ένας κοινός πήχης και μία παλάμη· το μεν κοίλωμά του θα είναι ένας πήχης, και το πλάτος ένας πήχης· και το γείσωμά του στα χείλη του, ολόγυρα, μία σπιθαμή· κι αυτό θα είναι το ανώτερο μέρος τού θυσιαστηρίου.
14 Και από το κοίλωμα, που είναι προς τη γη, μέχρι την κατώτερη προεξοχή, θα είναι δύο πήχες, και το πλάτος ένας πήχης· και από το χείλος τής μικρότερης μέχρι το χείλος τής μεγαλύτερης, τέσσερις πήχες, και το πλάτος ένας πήχης.
15 Και το θυσιαστήριο θα έχει ύψος τέσσερις πήχες· και από το θυσιαστήριο κι επάνω θα υπάρχουν τέσσερα κέρατα.
16 Και το θυσιαστήριο θα έχει μάκρος 12 πήχες και πλάτος 12, τετράγωνο στις τέσσερις πλευρές του.
17 Και το χείλος του θα είναι 14 πήχες το μάκρος και 14 πήχες το πλάτος στις τέσσερις πλευρές του· και το γείσωμα, ολόγυρά του, μισός πήχης· και το κοίλωμά του ολόγυρα ένας πήχης· και τα σκαλοπάτια του θα βλέπουν προς τα ανατολικά.
18 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτές είναι οι διατάξεις του θυσιαστηρίου κατά την ημέρα, που θα το κατασκευάσουν, για να προσφέρουν επάνω σ' αυτό ολοκαύτωμα, και να ραντίζουν επάνω του αίμα.
19 Και θα δώσεις στους ιερείς τούς Λευίτες, που είναι το σπέρμα τού Σαδώκ, που με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, ένα μοσχάρι βοδιού για προσφορά περί αμαρτίας.
20 Και θα πάρεις από το αίμα του, και θα βάλεις επάνω στα τέσσερα κέρατά του, και επάνω στις τέσσερις γωνίες τού χείλους, και επάνω στο γείσωμα, ολόγυρα· και θα το καθαρίσεις και θα κάνεις γι' αυτό εξιλέωση.
21 Και θα πάρεις το μοσχάρι, που είναι για την προσφορά περί αμαρτίας και θα το κάψουν στον διορισμένο τόπο τού οίκου, έξω από το αγιαστήριο.
22 Και τη δεύτερη ημέρα θα προσφέρεις έναν τράγο από κατσίκες, άμωμον, για προσφορά περί αμαρτίας· και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο, όπως καθάρισαν με το μοσχάρι.
23 Αφού τελειώσεις καθαρίζοντάς το, θα προσφέρεις ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο, και ένα κριάρι από το ποίμνιο άμωμο.
24 Και θα τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο, και οι ιερείς θα ρίξουν επάνω τους αλάτι, και θα τα ολοκαυτώσουν ως ολοκαύτωμα στον Κύριο.
25 Επτά ημέρες θα ετοιμάζεις έναν τράγο κάθε ημέρα για προσφορά περί αμαρτίας· και θα ετοιμάζουν ένα μοσχάρι βοδιού, και ένα κριάρι από το ποίμνιο, άμωμα.
26 Θα κάνουν εξιλέωση επτά ημέρες για το θυσιαστήριο, και θα το καθαρίζουν· κι αυτοί θα καθιερωθούν.
27 Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες, από την όγδοη ημέρα και στο εξής, οι ιερείς θα προσφέρουν τα ολοκαυτώματά σας επάνω στο θυσιαστήριο, και τις ειρηνικές προσφορές σας· και εγώ θα σας δεχθώ, λέει ο Κύριος ο Θεός.