Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 29

ΚΑΙ κατά τον δέκατο χρόνο, τον δέκατο μήνα, τη 12η ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, να στηρίξεις το πρόσωπό σου ενάντια στον Φαραώ, τον βασιλιά της ΑΙΓΥΠΤΟΥ, και προφήτευσε εναντίον του, και ενάντια σε ολόκληρη την Αίγυπτο·
3 μίλησε, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Φαραώ, βασιλιά τής Αιγύπτου, μεγάλε δράκοντα, που κείτεσαι ανάμεσα στους ποταμούς του· ο οποίος είπες: Ο ποταμός μου είναι δικός μου, κι εγώ τον έκανα για τον εαυτό μου.
4 Και θα βάλω στα σαγόνια σου αγκίστρια και θα κολλήσω τα ψάρια τού ποταμού σου επάνω στα λέπια σου. Και θα σε ανασύρω από το μέσον των ποταμών σου· και όλα τα ψάρια των ποταμών σου θα κολλήσουν στα λέπια σου.
5 Και θα σε πετάξω μέσα στην έρημο, εσένα και όλα τα ψάρια των ποταμών σου· θα πέσεις επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας· δεν θα συναχθείς ούτε θα μετακινηθείς· σε παρέδωσα στα θηρία τής γης, και στα πουλιά τού ουρανού για φάγωμα·
6 και όλοι όσοι κατοικούν στην Αίγυπτο, θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος· επειδή, στάθηκαν στον Ισραήλ σαν ράβδος από καλάμι.
7 Όταν σε έπιασαν με το χέρι, συντρίφτηκες, και τρύπησες ολόκληρο τον ώμο τους· και όταν στηρίχτηκαν σε σένα, έσπασες, και κύρτωσες όλες τις οσφύες τους.
8 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, θα φέρω ρομφαία επάνω σου, και θα αποκόψω από σένα άνθρωπο και κτήνος.
9 Και η γη τής Αιγύπτου θα είναι θάμβος και ερημιά· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος· επειδή, είπε: Ο ποταμός μου είναι δικός μου, και εγώ τον έκανα.
10 Γι' αυτό, δες, εγώ είμαι εναντίον σου, και εναντίον των ποταμών σου· και θα κάνω τη γη τής Αιγύπτου εξ ολοκλήρου ερημιά και θάμβος, από τη Μιγδώλ μέχρι τη Συήνη, και μέχρι τα όρια της Αιθιοπίας.
11 Πόδι ανθρώπου δεν θα περάσει μέσα απ' αυτή ούτε πόδι κτήνους θα περάσει μέσα απ' αυτή ούτε θα κατοικηθεί για 40 χρόνια.
12 Και θα κάνω τη γη τής Αιγύπτου θάμβος, ανάμεσα στους ερημωμένους τόπους, και οι πόλεις της ανάμεσα στις ερημωμένες πόλεις θα είναι θάμβος για 40 χρόνια· και θα διασπείρω τούς Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη, και θα τους διασκορπίσω στους τόπους.
13 Όμως, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Στο τέλος των 40 χρόνων θα συγκεντρώσω τούς Αιγυπτίους από τους λαούς, όπου ήσαν διασκορπισμένοι·
14 και θα ξαναφέρω τούς αιχμαλώτους τής Αιγύπτου, και θα τους επαναφέρω στη γη Παθρώς, στη γη τής καταγωγής τους· και θα είναι εκεί ένα ποταπό βασίλειο.
15 Θα είναι το ποταπότερο από όλα τα βασίλεια· και δεν θα υψωθεί ξανά επάνω στα έθνη· επειδή, θα τους ελαττώσω, για να μη δεσπόζουν επάνω στα έθνη.
16 Και δεν θα είναι πλέον το θάρρος τού οίκου Ισραήλ, υπενθυμίζοντας την ανομία τους, αποβλέποντας πίσω τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός.
17 ΚΑΙ στον 27ο χρόνο, στον πρώτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
18 Γιε ανθρώπου, ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, έβαλε σε εργασία τον στρατό του με σκληρή δουλειά ενάντια στην Τύρο· κάθε κεφάλι φαλακρώθηκε, και κάθε ώμος ξεγδάρθηκε· όμως, μισθό δεν πήρε για την Τύρο, ούτε αυτός ούτε ο στρατός του, για τη δουλειά την οποία δούλεψε εναντίον της·
19 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ δίνω τη γη τής Αιγύπτου στον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά τής Βαβυλώνας· και θα σηκώσει το πλήθος της, και θα λεηλατήσει τη λεηλασία της, και θα λαφυραγωγήσει τα λάφυρά της· κι αυτό θα είναι ο μισθός στον στρατό του.
20 Του έδωσα τη γη τής Αιγύπτου, για τον κόπο του, με τον οποίο δούλεψε εναντίον της, επειδή αγωνίστηκαν για μένα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
21 Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω να βλαστήσει το κέρας τού οίκου Ισραήλ, και θα σε κάνω να ανοίξεις το στόμα σου ανάμεσά τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.