Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 25

ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στους γιους ΑΜΜΩΝ, και προφήτευσε εναντίον τους·
3 και πες στους γιους Αμμών: Ακούστε τον λόγο τού Κυρίου τού Θεού: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή, ενάντια στα άγιά μου λες: Μπράβο, επειή βεβηλώθηκαν, και στη γη τού Ισραήλ, επειδή αφανίστηκε, και στον οίκο τού Ιούδα, επειδή πήγαν σε αιχμαλωσία,
4 γι' αυτό, δες, θα σε παραδώσω για κληρονομιά στους γιους τής Ανατολής, και θα βάλουν τις δικές τους επαύλεις μέσα σε σένα, και θα κάνουν τις κατασκηνώσεις τους σε σένα· αυτοί θα φάνε τους καρπούς σου, κι αυτοί θα πιουν το γάλα σου.
5 Και τη Ραββά θα την κάνω σταύλο για καμήλες, και τη γη των γιων Αμμών μάντρα προβάτων· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
6 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, από χαρά χτύπησες τα χέρια σου, και χτύπησες με το πόδι, και με όλη την περιφρόνηση της καρδιάς σου χάρηκες ενάντια στη γη Ισραήλ,
7 γι' αυτό, δες, θα απλώσω το χέρι μου επάνω σου, και θα σε παραδώσω σε διαρπαγή των εθνών, και θα σε αποκόψω από τους λαούς, και θα σε εξαφανίσω από τους τόπους· θα σε εξολοθρεύσω· και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
8 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, ο Μωάβ και ο Σηείρ λένε: Δέστε, ο οίκος Ιούδα είναι όπως όλα τα έθνη·
9 γι' αυτό, δέστε, θα ανοίξω το πλευρό τού Μωάβ από τις πόλεις, από τις πόλεις τους, από τα άκρα του, τη δόξα τής γης, τη Βαιθ-ιεσιμώθ, τη Βάαλ-μεών, και την Κιριαθαϊμ,
10 στους γιους τής Ανατολής, ενάντια στους γιους Αμμών, και θα την παραδώσω για κληρονομιά, για να μη αναφέρονται οι γιοι Αμμών ανάμεσα στα έθνη.
11 Και θα εκτελέσω κρίσεις ενάντια στον Μωάβ· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
12 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή ο Εδώμ έπραξε εκδικητικά στον οίκο Ιούδα, και έβρισε βαριά, και εκδικήθηκε εναντίον τους,
13 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Θα απλώσω, λοιπόν, το χέρι μου ενάντια στον Εδώμ, και θα αποκόψω απ' αυτόν άνθρωπον και κτήνος, και θα τον εξαφανίσω από τη Θαιμάν, και θα πέσουν με ρομφαία μέχρι τη Δαιδάν.
14 Και θα ενεργήσω την εκδίκησή μου επάνω στον Εδώμ με το χέρι τού λαού μου, του Ισραήλ· και θα κάνουν στον Εδώμ σύμφωνα με τον θυμό μου, και σύμφωνα με την οργή μου· και θα γνωρίσουν την εκδίκησή μου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, οι Φιλισταίοι φέρθηκαν εκδικητικά, και έκαναν εκδίκηση, περιφρονώντας από ψυχής, ώστε να φέρουν όλεθρο για παλιό μίσος,
16 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στους Φιλισταίους, και θα αποκόψω τούς Χερεθαίους, και θα αφανίσω το υπόλοιπο των λιμανιών τής θάλασσας·
17 Και θα κάνω μεγάλη εκδίκηση επάνω τους με ελέγχους θυμού· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν εκτελέσω την εκδίκησή μου επάνω τους.