Κεφάλαιο 9

Δεν θα είναι, όμως, τέτοιο θάμπωμα στη θλιμμένη γη· στους προηγούμενους καιρούς εξουθένησε τη γη Ζαβουλών, και τη γη Νεφθαλείμ· ενώ στους κατοπινούς έκανε ένδοξα τα μέρη προς τον δρόμο της θάλασσας, πέρα από τον Ιορδάνη, τη Γαλιλαία των εθνών.
2 Ο λαός, που περπατούσε μέσα σε σκοτάδι, είδε ένα μεγάλο φως· σ' αυτούς που κάθονταν σε γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψε επάνω τους.
3 Πολλαπλασίασες το έθνος, του αύξησες τη χαρά· χαίρονται μπροστά σου σαν τη χαρά τού θερισμού, όπως αγάλλονται αυτοί που διαμοιράζονται τα λάφυρα.
4 Επειδή, εσύ σύντριψες τον ζυγό τού φορτίου του, και τη ράβδο τού ώμου του, και τη μάστιγα εκείνου που τον καταδυνάστευε, όπως στην ημέρα τού Μαδιάμ.
5 Επειδή, κάθε περικνημίδα πολεμιστή που μάχεται με θόρυβο, και κάθε στολή κυλισμένη σε αίματα θα είναι για καύση και υλικό φωτιάς.
6 Επειδή, παιδί γεννήθηκε σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας Ειρήνης.
7 Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει.
8 Ο ΚΥΡΙΟΣ έστειλε λόγο ενάντια στον Ιακώβ, και έπεσε επάνω στον Ισραήλ.
9 Και ολόκληρος ο λαός θα το γνωρίσει, ο Εφραϊμ και ο κάτοικος της Σαμάρειας, που λένε υπερήφανα και με έπαρση καρδιάς:
10 Οι πλίθες έπεσαν, εμείς όμως θα κτίσουμε με πελεκητές πέτρες· οι συκομουριές κόπηκαν, εμείς όμως θα τις αλλάξουμε με κέδρους.
11 Γι' αυτό, ο Κύριος θα σηκώσει τούς εχθρούς τού Ρεσίν εναντίον του, και θα συνενώσει τούς πολεμίους του·
12 τους Συρίους από μπροστά, και τους Φιλισταίους από πίσω· και θα καταφάνε τον Ισραήλ με ανοιχτό στόμα. Σε όλα αυτά ο θυμός τού Κυρίου δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.
13 Εντούτοις, ο λαός δεν επιστρέφει σ' εκείνον που τον πάταξε ούτε ζητούν τον Κύριο των δυνάμεων.
14 Γι' αυτό, ο Κύριος θα αποκόψει από τον Ισραήλ κεφάλι και ουρά, κλαδί και σπάρτο, σε μια ημέρα.
15 Ο πρεσβύτερος και ο έντιμος, αυτός είναι το κεφάλι, και ο προφήτης που διδάσκει ψέματα, αυτός είναι η ουρά.
16 Επειδή, αυτοί που μακαρίζουν αυτόν τον λαό, τον πλανούν· κι αυτοί που μακαρίζονται απ' αυτούς, αφανίζονται.
17 Γι' αυτό, ο Κύριος δεν θα ευφρανθεί στους νεανίσκους τους ούτε θα ελεήσει τους ορφανούς και τις χήρες τους· επειδή, όλοι είναι υποκριτές και κακοποιοί, και κάθε στόμα μιλάει με ασέβεια. Σε όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.
18 Επειδή, η ανομία αφανίζει όπως η φωτιά, που κατατρώει τα τριβόλια και τα αγκάθια, κι αυτό που ανάβει φλόγα στα πυκνότατα του δάσους· κι αυτά θα ανέβουν σε στήλη καπνού που περιτυλίγεται.
19 Από τον θυμό τού Κυρίου των δυνάμεων η γη σκοτίστηκε, και ο λαός θα είναι σαν υλικό φωτιάς· άνθρωπος δεν θα ελεήσει τον αδελφό του.
20 Και θα αρπάξει στα δεξιά, όμως θα πεινάσει· και θα φάει στα αριστερά, όμως δεν θα χορτάσει· κάθε άνθρωπος θα φάει τη σάρκα τού βραχίονά του·
21 ο Μανασσής τον Εφραϊμ, και ο Εφραϊμ τον Μανασσή· αυτοί μάλιστα θα είναι μαζί εναντίον τού Ιούδα. Σε όλα αυτά, ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.