Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 46

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΛΥΓΙΣΕ ο Βηλ, έσκυψε ο Νεβώ· τα είδωλά τους τοποθετήθηκαν επάνω σε ζώα, και κτήνη· οι άμαξές σας ήσαν φορτωμένες με κοπιαστικό φορτίο.
2 Σκύβουν, λυγίζουν μαζί· δεν μπορούν να σώσουν το φορτίο, αλλά κι αυτά φέρνονται σε αιχμαλωσία.
3 Ακούστε με, ω οίκος Ιακώβ, και ολόκληρο το υπόλοιπο του οίκου Ισραήλ, που σας σήκωσα από την κοιλιά τής μητέρας σας, σας βάσταξα από τη μήτρα·
4 και μέχρι τα γηρατειά σας εγώ ο ίδιος είμαι· και μέχρι τις άσπρες τρίχες των μαλλιών σας εγώ θα σας βαστάξω· εγώ σας έκανα, και εγώ θα σας σηκώσω· ναι, εγώ θα σας βαστάξω και θα σας σώσω.
5 Με ποιον θα με εξομοιώσετε και θα με εξισώσετε και θα με συγκρίνετε, και θα είμαστε όμοιοι;
6 Χύνουν χρυσάφι από το βαλάντιο, και ζυγίζουν ασήμι με τον στατήρα, και μισθώνουν έναν χρυσοχόο, και το κατασκευάζουν σε θεό· έπειτα προσπέφτουν, και προσκυνούν·
7 τον σηκώνουν επάνω στον ώμο· τον φέρνουν, και τον βάζουν στον τόπο του, και στέκεται· από τον τόπο του δεν θα μετακινηθεί· επιπλέον, βοούν σ' αυτόν, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει ούτε να τους σώσει από τη συμφορά τους.
8 Θυμηθείτε το, και φανείτε άνθρωποι· ανακαλέστε το στον νου σας, αποστάτες.
9 Θυμηθείτε τα προγενέστερα, τα εξαρχής· επειδή, εγώ είμαι ο Θεός, και δεν υπάρχει άλλος· εγώ είμαι ο Θεός, και κανένας δεν είναι όμοιος με μένα·
10 ο οποίος εξαρχής αναγγέλλω το τέλος, και από πρωτύτερα αυτά που ακόμη δεν συνέβησαν, λέγοντας: Η βουλή μου θα σταθεί, και θα εκτελέσω ολόκληρο το θέλημά μου·
11 ο οποίος κράζω στο αρπακτικό πουλί από ανατολάς, τον άνδρα τής θέλησής μου από γη μακρινή· ναι, μίλησα, και θα κάνω να γίνει· βουλεύθηκα, και θα το εκτελέσω.
12 Ακούστε με, σκληρόκαρδοι, εσείς που είστε μακρυά από τη δικαιοσύνη μου.
13 Έφερα κοντά τη δικαιοσύνη μου· δεν θα είναι μακριά, και η σωτηρία μου δεν θα βραδύνει· και θα δώσω στη Σιών σωτηρία στον Ισραήλ, τη δόξα μου.