Κεφάλαιο 2

Ο ΛΟΓΟΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΗΣΑ.Ι.Α, ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΑΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.
2 Στις έσχατες ημέρες, το βουνό τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών, και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών· και όλα τα έθνη θα συρρέουν σ' αυτό,
3 και πολλοί λαοί, θα πάνε, και θα πουν: Ελάτε, και ας ανέβουμε στο βουνό τού Κυρίου, στον οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· και θα μας διδάξει τους δρόμους του, και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή, από τη Σιών θα βγει νόμος, και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ.
4 και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και θα ελέγξει πολλούς λαούς· και θα σφυρηλατήσουν τις μάχαιρές τους σε υνία, και τις λόγχες τους σε δρεπάνια· δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο.
5 Οίκος τού Ιακώβ, ελάτε, και ας περπατήσουμε στο φως τού Κυρίου.
6 Βέβαια, εσύ εγκατέλειψες τον λαό σου, τον οίκο τού Ιακώβ, επειδή γέμισαν από την Ανατολή, και έγιναν μάντεις, όπως οι Φιλισταίοι, και ενώθηκαν μαζί με τα παιδιά των αλλοφύλων.
7 Και η γη τους γέμισε από ασήμι και χρυσάφι, και δεν υπάρχει τέλος στους θησαυρούς τους· η γη τους γέμισε και από άλογα, και δεν υπάρχει τέλος στις άμαξές τους.
8 Και η γη τους γέμισε από είδωλα· λάτρευσαν το κατασκεύασμα των χεριών τους, εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά τους·
9 και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε, και ο μεγάλος ταπεινώθηκε· και δεν θα τους συγχωρήσεις.
10 Μπες μέσα στον βράχο, και κρύψου στο χώμα, εξαιτίας τού φόβου τού Κυρίου, και εξαιτίας τής δόξας τής μεγαλειότητάς του.
11 Τα υπερήφανα μάτια τού ανθρώπου θα ταπεινωθούν, και η έπαρση των ανθρώπων θα υποκύψει· και ο Κύριος, μόνος, θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη.
12 Επειδή, η ημέρα τού Κυρίου των δυνάμεων θάρθει επάνω σε κάθε αλαζόνα και υπερήφανο, κι επάνω σε κάθε υψωμένον· και θα ταπεινωθεί·
13 κι επάνω σε όλους τούς κέδρους τού Λιβάνου, τους ψηλούς και υπερήφανους, κι επάνω σε όλες τις βελανιδιές τής Βασάν,
14 κι επάνω σε όλα τα ψηλά βουνά,
15 κι επάνω σε κάθε ψηλόν πύργο, κι επάνω σε κάθε περιφραγμένο τείχος,
16 κι επάνω σε όλα τα πλοία τής Θαρσείς, κι επάνω σε όλα τα ηδονικά θεάματα.
17 Και το ύψος τού ανθρώπου θα υποκύψει, και η υπερηφάνεια των ανθρώπων θα ταπεινωθεί· και ο Κύριος, μόνος, θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη.
18 Και τα είδωλα θα καταστραφούν ολοκληρωτικά.
19 Κι αυτοί θα μπουν μέσα στα σπήλαια των βράχων, και στις τρύπες τής γης, εξαιτίας τού φόβου τού Κυρίου, και εξαιτίας τής δόξας τής μεγαλειότητάς του, όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη.
20 Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα, και τα χρυσά του είδωλα, που είχε κάνει για τον εαυτό του για να τα προσκυνάει·
21 για να μπουν στις σχισμές των βράχων, και στις πέτρινες σπηλιές, εξαιτίας τού φόβου τού Κυρίου, και εξαιτίας της δόξας τής μεγαλειότητάς του, όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη.
22 Παραιτηθείτε από άνθρωπο, που η πνοή του είναι στους μυκτήρες του· επειδή, σε τι είναι άξιος λόγου;