Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 21

Η ΟΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Όπως οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι του μεσημεριού, έτσι έρχεται από την έρημο, από μια γη τρομερή.
2 Ένα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα· εκείνος που καταδυναστεύει, καταδυναστεύει, κι εκείνος που πορθεί, πορθεί. Ανέβα, Ελάμ· πολιόρκησε, Μηδία· σταμάτησα όλες τις καταδυναστείες της.
3 Γι' αυτό, η οσφύς μου είναι γεμάτη από οδύνη· πόνοι με κυρίευσαν, όπως οι πόνοι εκείνης που γεννάει· κυρτώθηκα στο άκουσμά του· συνταράχθηκα στη θέα του.
4 Η καρδιά μου κλονίζεται· τρόμος με εξέπληξε· η νύχτα της ευφροσύνης μου μεταβλήθηκε μέσα μου σε φρίκη.
5 Ετοιμάζεται το τραπέζι· φυλάττουν σκοπιά, τρώνε, πίνουν· σηκωθείτε στρατάρχες, ετοιμάστε ασπίδες.
6 Επειδή, ο Κύριος μου είπε τα εξής: Πήγαινε, στήσε έναν παρατηρητή, για να αναγγέλλει ό,τι βλέπει.
7 Και είδε δύο καβαλάρηδες αλόγων, έναν καβαλάρη γαϊδουριού, και έναν καβαλάρη καμήλας· και πρόσεξε με επιμέλεια, με πολλή προσοχή.
8 Και φώναξε σαν λιοντάρι: Κύριέ μου, ασταμάτητα στέκομαι στη σκοπιά την ημέρα, και φυλάττω όλες τις νύχτες·
9 και να, έρχονται εδώ δύο καβαλάρηδες άνδρες, καβαλάρηδες αλόγων. Και απάντησε και είπε: Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, και όλες οι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν καταγής.
10 Αλώνισμά μου, και σιτάρι τού αλωνιού μου, σας φανέρωσα εκείνο που άκουσα από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του Ισραήλ.
11 Η ΟΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΜΑ. Σε μένα φωνάζει από τη Σηείρ: Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα; Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα;
12 Ο φρουρός είπε: Το πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα· αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε· επιστρέψτε, και έρθετε.
13 Η ΟΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΑ. Στο δάσος τής Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δαιδανιτών.
14 Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικοι της γης τής Θαιμάν· προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που φεύγει.
15 Επειδή, φεύγουν μπροστά από τα ξίφη, μπροστά από το γυμνωμένο ξίφος, και μπροστά από το τεντωμένο τόξο, και μπροστά από την ορμή τού πολέμου.
16 Επειδή, έτσι μου είπε ο Κύριος: Μέσα σε έναν χρόνο, όπως είναι τα χρόνια τού μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα τής Κηδάρ·
17 και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξοτών από τους γιους τού Κηδάρ θα ελαττωθούν· επειδή, ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, μίλησε.