Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 20

ΚΑΙ κατά το έτος, κατά το οποίο ο Ταρτάν ήρθε στην Άζωτο, όταν τον έστειλε ο Σαργών, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και πολέμησε ενάντια στην Άζωτο και την κυρίευσε,
2 κατά τον ίδιο καιρό, ο Κύριος μίλησε στον Ησαϊα, τον γιο τού Αμώς, λέγοντας: Πήγαινε και λύσε τον σάκο από την οσφύ σου, και βγάλε τα σαντάλια σου από τα πόδια σου. Και έκανε έτσι, περπατώντας γυμνός και ανυπόδητος.
3 Και ο Κύριος είπε: Όπως ο δούλος μου ο Ησαϊας περπατούσε γυμνός και ανυπόδητος τρία χρόνια, για σημείο και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο, και ενάντια στην Αιθιοπία,
4 έτσι ο βασιλιάς τής Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους Αιγυπτίους, και αιχμάλωτους τους Αιθίοπες, νέους και γέροντες, γυμνούς και ανυπόδητους, μάλιστα με γυμνά τα οπίσθιά τους, προς εντροπή τής Αιγύπτου.
5 Και θα τρομάξουν και θα ντραπούν για την Αιθιοπία, το θάρρος τους· και για την Αίγυπτο, το καύχημά τους.
6 Και οι κάτοικοι αυτού τού τόπου, εκείνη την ημέρα, θα λένε: Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό μας, στο οποίο καταφεύγουμε για βοήθεια, για να ελευθερωθούμε από τον βασιλιά τής Ασσυρίας· και πώς θα σωθούμε εμείς;