Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 23

Η ΟΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΡΟ. Ολολύζετε, ω πλοία τής Θαρσείς· επειδή, εξολοθρεύτηκε, ώστε να μη υπάρχει σπίτι ούτε είσοδος· τους αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Κητιαίων.
2 Σιωπήστε, ω κάτοικοι του νησιού· εσύ, το οποίο γέμισαν οι έμποροι της Σιδώνας, αυτοί που διαβαίνουν επάνω στη θάλασσα.
3 Και το εισόδημά της είναι ο σπόρος τού Σιώρ, το καλοκαίρι τού ποταμού, που φέρνονται μέσα από πολλά νερά· κι αυτή έγινε το εμπόριο των εθνών.
4 Να ντροπιαστείς, Σιδώνα· επειδή, η θάλασσα, το οχύρωμα της θάλασσας, μίλησε, λέγοντας: Δεν κοιλοπονώ ούτε γεννάω ούτε ανατρέφω νέους ούτε μεγαλώνω παρθένες.
5 Όταν ακουστεί στην Αίγυπτο, θα λυπηθούν ακούγοντας για την Τύρο.
6 Περάστε στη Θαρσείς· ολολύξτε, κάτοικοι του νησιού.
7 Αυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της οποίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες; Τα πόδια της θα τη φέρουν μακριά για να παροικήσει.
8 Ποιος το βουλεύθηκε αυτό ενάντια στην Τύρο, αυτή που διαμοιράζει στέμματα, της οποίας οι έμποροι είναι ηγεμόνες, της οποίας οι πραγματευτές είναι οι ένδοξοι της γης;
9 Ο Κύριος των δυνάμεων το βουλεύθηκε αυτό, για να καταντροπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδοξον της γης.
10 Διαπέρνα τη γη σου σαν ποτάμι, ω θυγατέρα τής Θαρσείς· δεν υπάρχει πλέον δύναμη.
11 Άπλωσε το χέρι του επάνω στη θάλασσα, έσεισε βασίλεια· ο Κύριος έδωσε προσταγή ενάντια στη Χαναάν, για να καταστρέψουν τα οχυρώματά της.
12 Και είπε: Δεν θα αγάλλεσαι πλέον, ω παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα τής Σιδώνας· σήκω, πέρνα προς τους Κητιαίους· ούτε εκεί θα έχεις ανάπαυση.
13 Δέστε, η γη των Χαλδαίων· αυτός ο λαός δεν υπήρχε· ο Ασσύριος τον θεμελίωσε, γι' αυτούς που κατοικούν στην έρημο· σήκωσαν τους πύργους της, ύψωσαν τα παλάτια της· και την έκαναν ερείπια.
14 Ολολύζετε, ω πλοία τής Θαρσείς· επειδή, το οχύρωμά σας ερημώθηκε.
15 Και κατά την ημέρα εκείνη, η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά· ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια θα είναι μέσα στην Τύρο σαν τραγούδι τής πόρνης.
16 Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ω ξεχασμένη πόρνη, παίζε γλυκά, τραγούδα πολλά τραγούδια, για να σε θυμηθούν.
17 Και ύστερα από τα 70 χρόνια, ο Κύριος θα επισκεφθεί την Τύρο· κι αυτή θα επιστρέψει στο μίσθωμά της, και θα παραδίνεται σε πορνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης.
18 Και το εμπόριό της και το μίσθωμά της θα αφιερωθεί στον Κύριο· δεν θα θησαυριστεί ούτε θα ταμιευτεί· επειδή, το εμπόριό της θα είναι για εκείνους που κατοικούν μπροστά στον Κύριο· για να τρώνε σε χορτασμό, και να έχουν εκλεκτά ενδύματα.