Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 10

Αλλοίμονο σ' αυτούς που ψηφίζουν ψηφίσματα άδικα, και στους γραμματείς που γράφουν καταδυνάστευση·
2 για να στερήσουν αυτόν που έχει ανάγκη από την κρίση, και για να αρπάξουν το δίκιο των φτωχών τού λαού μου, για να γίνουν οι χήρες λάφυρό τους, και να γυμνώσουν τους ορφανούς!
3 Και τι θα κάνετε κατά την ημέρα τής επίσκεψης, και κατά τον όλεθρο που θάρθει από μακριά; Σε ποιον θα προστρέξετε για βοήθεια; Και πού θα αφήσετε τη δόξα σας,
4 παρά στο ότι θα υποκύψουν στα δεσμά, και θα πέσουν από κάτω από τους φονευμένους; Και σε όλα αυτά ο θυμός τού Κυρίου δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.
5 ΟΥΑΙ στον Ασσύριο, τη ράβδο τού θυμού μου, αν και η μάστιγα στο χέρι του είναι η οργή μου!
6 Θα τον στείλω ενάντια σε ένα υποκριτικό έθνος, και θα του δώσω προσταγή εναντίον τού λαού τού θυμού μου, για να λαφυραγωγήσει λάφυρα, και να λεηλατήσει λεηλασία, και να τους καταπατήσει σαν τη λάσπη των δρόμων.
7 Εντούτοις, αυτός δεν καταλαβαίνει έτσι, και η καρδιά του δεν σκέφτεται έτσι· αλλά, στην καρδιά του σκέφτεται τούτο, να καταστρέψει και να εξολοθρεύσει έθνη, όχι λίγα.
8 Επειδή, λέει: «Οι άρχοντές μου δεν είναι όλοι βασιλιάδες;
9 Δεν είναι η Χαλάνη σαν τη Χαρχεμίς; Δεν είναι η Αιμάθ σαν την Αρφάδ; Δεν είναι η Σαμάρεια σαν τη Δαμασκό;
10 Όπως το χέρι μου κατακράτησε τα βασίλεια των ειδώλων, που τα γλυπτά τους είχαν περισσότερη ισχύ παρά εκείνα τής Ιερουσαλήμ και της Σαμάρειας,
11 δεν θα κάνω όπως έκανα στη Σαμάρεια και στα είδωλά της, έτσι και στην Ιερουσαλήμ και στα είδωλά της;».
12 Γι' αυτό, αφού ο Κύριος εκτελέσει ολόκληρο το έργο του επάνω στο βουνό Σιών κι επάνω στην Ιερουσαλήμ, θα παιδεύσω, λέει, τον καρπό τής υψωμένης καρδιάς τού βασιλιά τής Ασσυρίας, και την αλαζονεία των ψηλών ματιών του.
13 Επειδή, λέει: «Με τη δύναμη του χεριού μου το έκανα, και με τη σοφία μου, επειδή είμαι συνετός· και μετακίνησα τα όρια των λαών, και διάρπαξα τους θησαυρούς τους, και καθαίρεσα, ως ισχυρός, αυτούς που κάθονται σε ύψος·
14 και το χέρι μου βρήκε, σαν σε φωλιά, τα πλούτη των λαών· και καθώς κάποιος μαζεύει αφημένα αυγά, έτσι συγκέντρωσα εγώ ολόκληρη τη γη· και κανένας δεν κούνησε φτερούγα ή άνοιξε στόμα ή ψιθύρισε».
15 Θα μπορούσε να καυχηθεί η αξίνα ενάντια σ' αυτόν που κόβει μ' αυτή; Θα μπορούσε να κομπάσει το πριόνι ενάντια σ' αυτόν που το κινεί; Σαν να μπορούσε να κινηθεί η ράβδος ενάντια σ' αυτούς που την υψώνουν· σαν να μπορούσε το μπαστούνι να υψώσει τον εαυτό του σαν να μη είναι ξύλο.
16 Γι' αυτό, ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, θα αποστείλει στους παχείς του ισχνότητα· και κάτω από τη δόξα του θα ανάψει καύση, σαν μια καύση φωτιάς.
17 Και το φως τού Ισραήλ θα γίνει φωτιά, και ο δικός του Άγιος φλόγα· και θα κάψει και θα καταφάει τα αγκάθια του και τα τριβόλια του σε μια ημέρα·
18 και θα αφανίσει τη δόξα τού δάσους του, και του καρποφόρου χωραφιού του, από ψυχή μέχρι σάρκα· και θα είναι όπως όταν ένας σημαιοφόρος λειποψυχεί.
19 Και το υπόλοιπο των δέντρων τού δάσους του θα είναι ευάριθμο, ώστε ένα παιδί να τα καταγράψει.
20 Και κατά την ημέρα εκείνη, το υπόλοιπο του Ισραήλ, και οι διασωσμένοι τού οίκου Ιακώβ, δεν θα επιστηρίζονται πια σ' αυτόν που τους πάταξε, αλλά θα επιστηρίζονται στον Κύριο, τον Άγιο του Ισραήλ, με αλήθεια.
21 Το υπόλοιπο θα επιστρέψει, το υπόλοιπο του Ιακώβ, προς τον ισχυρό Θεό.
22 Επειδή, αν και ο λαός σου, ο Ισραήλ, είναι σαν την άμμο τής θάλασσας, απ' αυτούς ένα υπόλοιπο θα επιστρέψει· η κατανάλωση που αποφασίστηκε θα συντελεστεί με δικαιοσύνη.
23 Επειδή, ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, θα κάνει κατανάλωση, βέβαια προσδιορισμένη, στο μέσον ολόκληρης της γης.
24 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων: Λαέ μου, ο οποίος κατοικείς στη Σιών, μη φοβηθείς από τον Ασσύριο· θα σε πατάξει με ράβδο, και θα σηκώσει τη βακτηρία του εναντίον σου σύμφωνα με τον τρόπο τής Αιγύπτου·
25 επειδή, ακόμα λίγο, και η οργή θα σταματήσει· και ο θυμός μου θα είναι σε όλεθρο εκείνων.
26 Και ο Κύριος των δυνάμεων θα σηκώσει επάνω του μάστιγα, σύμφωνα με την πληγή τού Μαδιάμ στον βράχο Ωρήβ· και καθώς η ράβδος του υψώθηκε επάνω στη θάλασσα, έτσι θα την υψώσει, σύμφωνα με τον τρόπο τής Αιγύπτου.
27 Και κατά την ημέρα εκείνη, το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τον ώμο σου, και ο ζυγός του από τον τράχηλό σου, και ο ζυγός θα συντριφτεί εξαιτίας τού χρίσματος.
28 Αυτός ήρθε στην Αϊάθ, πέρασε στη Μιγρών· στη Μιχμάς θα βάλει τα σκεύη του·
29 διάβηκαν το πέρασμα· κατέλυσαν στη Γεβά· η Ραμά τρόμαξε· η Γαβαά τού Σαούλ έφυγε.
30 Ύψωσε τη φωνή σου, θυγατέρα τής Γαλλείμ· φτωχή Αναθώθ, κάν' την να ακουστεί στη Λαισά.
31 Η Μαδμηνά μετατοπίστηκε· οι κάτοικοι της Γεβείμ έφυγαν μαζί.
32 Και κατά την ημέρα εκείνη θα μείνει στη Νωβ, θα σείσει το χέρι του ενάντια στο βουνό τής θυγατέρας τής Σιών, ενάντια στον λόφο τής Ιερουσαλήμ.
33 Δες, ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, θα κόψει τα κλαδιά με τρομερό κρότο· και οι υψωμένοι θα συντριφτούν, και οι υπερήφανοι θα ταπεινωθούν.
34 Και θα κόψει με σίδερο τα πυκνά τού δάσους, και ο Λίβανος θα πέσει διαμέσου ενός ισχυρού.