Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 27

ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα παιδεύσει, με τη μάχαιρά του, τη σκληρή, τη μεγάλη και τη δυνατή, τον Λευιάθαν, το φίδι που λοξοβατεί, ναι, τον Λευιάθαν, το σκολιό φίδι· και θα φονεύσει τον δράκοντα που είναι στη θάλασσα.
2 Κατά την ημέρα εκείνη ψάλλετε σ' αυτή: Αγαπητή άμπελος·
3 εγώ ο Κύριος θα τη φυλάττω· σε κάθε στιγμή θα την ποτίζω· για να μη τη βλάψει κανένας, νύχτα και ημέρα θα τη φυλάττω·
4 οργή δεν υπάρχει μέσα μου· ποιος θα αντέτασσε ενάντια σε μένα τριβόλια και αγκάθια στη μάχη; Θα περνούσα από μέσα τους, θα τα κατέκαιγα μαζί·
5 ή, ας πιαστεί από τη δύναμή μου, για να κάνει μαζί μου ειρήνη· και θα κάνει μαζί μου ειρήνη.
6 Στο ερχόμενο θα ριζώσει τον Ιακώβ· ο Ισραήλ θα ανθίσει και θα βλαστήσει, και θα γεμίσει το πρόσωπο της οικουμένης από καρπούς.
7 Μήπως τον πάταξε, όπως πάταξε αυτούς που τον είχαν πατάξει; Ή, θανατώθηκε σύμφωνα με τον θάνατο εκείνων που θανατώθηκαν απ' αυτόν;
8 Θα δώσεις μάχη μαζί της με μέτρο, όταν την αποβάλεις· προσδιορίζει με αναλογία τον σφοδρό του άνεμο κατά την ημέρα τού ανατολικού ανέμου.
9 Γι' αυτό, με τούτο θα καθαριστεί η ανομία τού Ιακώβ· κι αυτό θα είναι ολόκληρος ο καρπός, για να εξαλειφθεί η αμαρτία του, όταν σπάσει ολοκληρωτικά όλες τις πέτρες των βωμών σαν λεπτή σκόνη ασβέστης, και τα άλση και τα είδωλα δεν θα μένουν πλέον όρθια.
10 Επειδή, η οχυρωμένη πόλη θα ερημωθεί, η κατοικία θα παρατηθεί και εγκαταλειφθεί σαν έρημη· εκεί θα βοσκηθεί το μοσχάρι, κι εκεί θα αναπαυθεί, και θα καταφάει τα κλαδιά της.
11 Όταν τα κλαδιά της ξεραθούν, θα αποκοπούν· θάρθουν οι γυναίκες, και θα τα κατακάψουν· επειδή, είναι λαός ασύνετος· γι' αυτό, αυτός που τον δημιούργησε, δεν θα τον λυπηθεί, κι αυτός που τον έπλασε, δεν θα τον ελεήσει.
12 Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα εκτινάξει από τη διώρυγα του ποταμού μέχρι το ρεύμα τής Αιγύπτου, κι εσείς θα συναχθείτε ένας ένας χωριστά, εσείς οι γιοι Ισραήλ.
13 Και κατά την ημέρα εκείνη θα σαλπιχτεί μεγάλη σάλπιγγα, και θάρθουν αυτοί που καταφθείρονταν στη γη τής Ασσυρίας, και οι αποδιωγμένοι στη γη τής Αιγύπτου, και θα λατρεύσουν επάνω στο άγιο βουνό στην Ιερουσαλήμ.