Κεφάλαιο 7

ΚΑΙ στις ημέρες τού Άχαζ, γιου τού Ιωάθαμ, γιου τού Οζία, βασιλιά τού Ιούδα, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς τής Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος τού Ρεμαλία, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για να την πολεμήσουν· αλλά, δεν μπόρεσαν να την πολιορκήσουν.
2 Και ανήγγειλαν στον οίκο τού Δαβίδ, λέγοντας: Η Συρία συμφώνησε μαζί με τον Εφραϊμ. Και η καρδιά τού Άχαζ, και η καρδιά τού λαού του κλονίστηκε, όπως τα δέντρα τού δάσους κλονίζονται από τον αέρα.
3 Τότε, ο Κύριος είπε στον Ησαϊα: Βγες τώρα έξω σε συνάντηση του Άχαζ, εσύ και ο Σεάρ-ιασούβ, ο γιος σου, στην άκρη του υδραγωγού τής άνω κολυμβητικής λίμνης, προς τον μεγάλο δρόμο τού χωραφιού τού γναφέα·
4 και πες του: Πρόσεχε να μένεις ήσυχος· να μη φοβηθείς ούτε να μικροψυχήσεις από τις δύο ουρές αυτών των δαυλών που καπνίζουν, για τον άγριο θυμό τού Ρεσίν και της Συρίας, και του γιου τού Ρεμαλία.
5 Επειδή, η Συρία, ο Εφραϊμ, και ο γιος τού Ρεμαλία, βουλεύθηκαν κακή βουλή εναντίον σου, λέγοντας:
6 Ας ανέβουμε εναντίον τού Ιούδα, και ας τον στενοχωρήσουμε, και ας τον μοιραστούμε στον εαυτό μας, και ας βάλουμε έναν βασιλιά ανάμεσά του, τον γιο τού Ταβεήλ·
7 έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτό δεν θα σταθεί ούτε θα γίνει.
8 Επειδή, το κεφάλι τής Συρίας είναι η Δαμασκός, και το κεφάλι τής Δαμασκού ο Ρεσίν· και σε 65 χρόνια ο Εφραϊμ θα συντριφτεί, ώστε να μη είναι λαός.
9 Και το κεφάλι τού Εφραϊμ είναι η Σαμάρεια, και το κεφάλι τής Σαμάρειας ο γιος τού Ρεμαλία. Αν δεν πιστεύετε, σίγουρα δεν θα στερεωθείτε.
10 Και ο Κύριος μίλησε ακόμα στον Άχαζ, λέγοντας:
11 Ζήτησε ένα σημάδι από τον Κύριο τον Θεό σου· ζήτησέ το είτε στο βάθος είτε στο ύψος άνω.
12 Ο Άχαζ, όμως, είπε: Δεν θα ζητήσω ούτε θα πειράξω τον Κύριο.
13 Και ο Ησαϊας είπε: Μικρό πράγμα είναι για σας να βαρύνετε ανθρώπους, και θα βαρύνετε ακόμα και τον Θεό μου;
14 Γι' αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι· Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ.
15 Θα φάει βούτυρο και μέλι, μέχρις ότου μάθει να απορρίπτει το κακό, και να διαλέγει το αγαθό.
16 Επειδή, πριν το παιδί μάθει να απορρίπτει το κακό, και να διαλέγει το αγαθό, η γη, που αποστρέφεσαι, θα εγκαταλειφθεί από τους δύο βασιλιάδες της.
17 Ο Κύριος θα φέρει επάνω σου, και επάνω στον λαό σου, και επάνω στην οικογένεια του πατέρα σου, ημέρες, που δεν είχαν έρθει αφότου χωρίστηκε ο Εφραϊμ από τον Ιούδα, διαμέσου τού βασιλιά τής Ασσυρίας.
18 Και κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα συρίξει στις μύγες, που βρίσκονται στους έσχατους ποταμούς τής Αιγύπτου, και στις μέλισσες, που είναι στη γη τής Ασσυρίας·
19 και θάρθουν, και όλες θα αναπαυθούν επάνω στις ερημωμένες κοιλάδες, και στις τρύπες των βράχων, κι επάνω σε κάθε βάτο, κι επάνω σε κάθε ωραίο δέντρο.
20 Και κατά την ίδια ημέρα, ο Κύριος θα ξυρίσει με το ξυράφι, που είναι μισθωμένο από την πέρα πλευρά του ποταμού, μαζί με τον βασιλιά τής Ασσυρίας, το κεφάλι, και τις τρίχες των ποδιών· θα αφαιρέσει ακόμα και το πηγούνι.
21 Και κατά την ημέρα εκείνη, ένας άνθρωπος που θα τρέφει μία δάμαλη και δύο πρόβατα,
22 από την αφθονία τού γάλακτος που θα δίνουν, θα τρώει βούτυρο· επειδή, θα τρώει βούτυρο και μέλι καθένας που εναπέμεινε στο μέσον τής γης.
23 Και κατά την ημέρα εκείνη, κάθε τόπος, στον οποίο υπήρχαν 1.000 άμπελοι 1.000 ασημένιων νομισμάτων, θα είναι για τριβόλια και αγκάθια.
24 Με βέλη και με τόξα θάρθουν εκεί· επειδή, ολόκληρη η γη θα γίνει τριβόλια και αγκάθια.
25 Και κάθε βουνό γεωργημένο με δικέλλι, όπου δεν έχει έρθει φόβος από τριβόλια και αγκάθια, θα είναι για να στέλνονται εκεί βόδια, και για να καταπατιέται από πρόβατα.